zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Plan verlengen ZoRo-buslijn positief ontvangen
Lansingerland - De PvdA-fractie heeft het college van b. en w. gevraagd hoe het aankijkt tegen een verlenging van de snelbusverbinding van Zoetermeer, via station Rodenrijs naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport en vervolgens naar Schiedam. Rekening houdend met een mogelijk toekomstige omzetting van de buslijn naar een lightrail verbinding. Het college antwoordde positief.

Plan verlengen ZoRo-buslijn positief ontvangen

Plan verlengen ZoRo-buslijn positief ontvangen

Lansingerland – De PvdA-fractie heeft het college van b. en w. gevraagd hoe het aankijkt tegen een verlenging van de snelbusverbinding van Zoetermeer, via station Rodenrijs naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport en vervolgens naar Schiedam. Rekening houdend met een mogelijk toekomstige omzetting van de buslijn naar een lightrail verbinding. Het college antwoordde positief.

De PvdA-fractie verwijst naar een plan om in de toekomst de huidige snelle ZoRo-busverbinding Rodenrijs-Zoetermeer te gaan vervangen door een lightrail verbinding. De PvdA vindt dat een nieuwe lightrail verbinding aansluit bij de stijgende vraag naar snel en comfortabel openbaar vervoer, bovendien de bouw van nieuwe woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid aantrekkelijk maakt en voor een goede verbinding tussen verschillende OV-knooppunten en belangrijke bestemmingen aan de noordrand van Rotterdam zorgt.
De lightrail verbinding laat nog een aantal jaren op zich wachten. Maar, vanaf december 2018, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, zou het een goed plan zijn als voorschot de bestaande ZoRo-buslijn 170 door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en vervolgens via de bedrijventerreinen in Overschie en Spaansepolder naar Schiedam Centraal Station.
Het college van b. en w. is positief over het idee en stelt dat de RET in opdracht van de Metropoolregio onderzoek doet naar mogelijke ontwikkelingen in het kader van de Netwerkstudie Randstadrail. De verbinding tussen Lansingerland en Schiedam is een van de te onderzoeken varianten die getoetst zal worden op de vervoerswaarde. Zodra resultaten bekend zijn, zullen die met de commissie Ruimte besproken worden, aldus het college.

Check Also

Snelfietsroute Berkeldijkje

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 5 september jl. kennisgenomen van het voorlopig ontwerp van de voorkeursvariant die door de ambtelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Realisatie van een snelle en veilige fietsroute, zonder gebruik te maken van het Berkelsdijkje, is in het langdurige proces een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de gewenste soepele ontsluiting van het autoverkeer uit Berkel-Centrum-Oost via de Molenwerfstraat en de Ds. van Koetsveldstraat richting Berkelsdijkje nog steeds niet opgelost, hoewel bermversteviging zal worden aangebracht.