zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Omwonenden maalderij willen weten wat er gaat gebeuren

Omwonenden maalderij willen weten wat er gaat gebeuren

Omwonenden maalderij willen weten wat er gaat gebeuren

Lansingerland – Er staat een oud ongebruikt gebouw nabij Berkel Centrum. Er zouden plannen zijn daar een knotsgroot appartementencomplex neer te zetten. Dat hebben omwonenden gehoord en er is zelfs een artist impression van die nieuwbouw. De raad weet van niets en de gemeente doet (nog) even niet mee. Een deuk in het vertrouwen op burgerparticipatie. Het boze verhaal van die burgers werd gepresenteerd.

Freek J. Zijlstra

Aan het begin van de commissievergadering Ruimte op dinsdag 3 oktober jl. sprak de verontwaardigde bewoner Volken-Jan Koelewijn namens acht medebewoners uit de naaste omgeving van het voormalige veevoederbedrijf Treurniet over toekomstige ontwikkelingen van de maalderij.
Volgens Koelewijn heeft firma Treurniet in verband met de verkoop van de locatie contact gelegd met een ontwikkelaar die een ambitiedocument zou hebben geschreven. Naar verluidt heeft de gemeente de maalderij een monumentale vooraanwijzing gegeven. Omwonenden zijn de afgelopen jaren niet betrokken bij de gang van zaken en vergeefs klopten ze aan bij de gemeente Lansingerland met de wegstuurmededeling dat het hier een particulier initiatief betreft, waarbij de gemeente slechts toetst. Volgens goed gebruik zou de ontwikkelaar met omwonenden het conceptplan moeten doorspreken.
Koelewijn presenteert zelfs een artist impression hoe de nieuwbouw er uit zou moeten zien: hoogbouw met een extreem hoog bouwvolume, zoals hij dat karakteriseert. Daar zitten de omwonenden bepaald niet op te wachten. Een massief gebouw op heel weinig grond met overlast aan geparkeerde auto’s.
Toch zag Koelewijn kans verslagen van de commissie Cultureel Erfgoed boven tafel te krijgen. Daaruit zou blijken dat de gemeente de oude maalderij wil behouden, maar hier geen budget voor vrij wil maken. Op de maalderij zouden twee verdiepingen gebouwd gaan worden. Dat levert de ontwikkelaar te weinig of niets op en daarom is er aanvullende hoogbouw met 52 appartementen naast de maalderij bedacht. Volgens de informatie die omwonenden hebben is de locatie inmiddels eigendom van een participatiemaatschappij die een zo hoog mogelijke omzet wil realiseren.
Omwonenden willen van het college van b. en w. openheid van zaken en vraagt raadsleden herontwikkeling van deze locatie bij de plannen rond uitbreiding van Berkel Centrum en het historische Lint te betrekken.

Het antwoord

Om het onderwerp als agendapunt te kunnen bespreken had Sam de Groot (PvdA) het als Rondvraag ingediend. Voorzitter Nelleke Bouman was zo coulant het als tweede agendapunt naar voren te halen. De Groot wilde vervolgens van de wethouder weten of ontwikkeling van dit gebied bij Berkel Centrum hoort en hoe omwonenden betrokken (gaan) worden.
Wethouder Jeroen Heuvelink begon met te zeggen dat het veevoederbedrijf een overlastgevend bedrijf nabij het centrum van Berkel was. De eigenaar wilde het als ‘appeltje voor de dorst’ verkopen. Uit het ambitiedocument blijkt dat de maalderij vanuit historisch perspectief behouden zou moeten worden. De gemeente heeft in principe niets te maken met gesprekken tussen het bedrijf en de grondontwikkelaar. Volgens de wethouder is het lastig om herontwikkeling en het behouden van een stukje historie samen te laten gaan. Als er een plan ligt, moet gewoon de procedure gevolgd worden, met wijziging van het bestemmingsplan en dan kunnen omwonenden daarop anticiperen. Wethouder Heuvelink benadrukt dat uitbreiding van Berkel Centrum een initiatief is van de gemeente, terwijl herontwikkeling van de locatie van het veevoederbedrijf een particulier initiatief is. Voornoemde ontwikkelingen passen eigenlijk niet in het bestemmingsplan, maar zolang er geen aanvraag is ingediend kan de gemeente feitelijk geen standpunt innemen, stelt de wethouder. Het is onduidelijk of dat de bewoners voldoende geruststelt.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.