zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Gemeente geeft beheer de Blesewic in handen van de school

Gemeente geeft beheer de Blesewic in handen van de school

Bleiswijk – Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Lansingerland moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting. De gemeente sluist hiertoe de financiële middelen van de overheid direct door aan de scholen (doorcentralisatie). De laatste school die hierdoor zelf aan zijn schoolgebouw kan gaan werken is Melanchthon Blesewic.

Peter Tetteroo

Op 3 oktober tekenden de voorzitter van de Raad van Bestuur van het CVO, Henk Post de overeenkomst over de huisvestingsgelden met wethouder Jeroen Heuvelink. Ze deden dit in aanwezigheid van een aantal leerlingen van de eerste lichting die dit schooljaar hun havo-examen doen op de Blesewic. Ook een vertegenwoordiging van leerkrachten en directieleden proostte (alcoholvrij) mee op het dakterras op deze mijlpaal. Het gaat immers om de mensen die hier leren en werken. Wethouder Heuvelink benadrukte dat zelf voor goede huisvesting zorgen bij de scholen in goede handen is. Dat zien we aan de gebouwen voor voortgezet onderwijs van de verschillende schoolbesturen die de laatste jaren zijn gebouwd en nog voltooid worden.

Vervangen noodhuisvesting

De Blesewic kan nu gaan beginnen met het vervangen van de noodhuisvesting door een permanente uitbreiding. Algemeen directeur van Melanchthon, Nico van den Eijkel: “Dit is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van een forse verbetering van de huisvesting van de school. De school krijgt hiermee de kans om het mavo en havo aanbod in een goed toegerust gebouw vorm en inhoud te geven.”
Het is de bedoeling dat met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 het nieuwe gedeelte van De Blesewic in gebruik genomen kan worden.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.