zondag 23 september 2018 | week 38
Home » fbpost » Vluchtelingen op weg helpen naar werk

Vluchtelingen op weg helpen naar werk

Project VIP

Vluchtelingen op weg helpen naar werk

Lansingerland – De meeste asielgerechtigden hebben hulp nodig bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe ze zichzelf moeten presenteren en het gesprek aangaan bij een potentiele werkgever. VluchtelingenWerk Nederland bundelt nu de krachten en heeft ook in Lansingerland de aftrap gegeven voor een project waarbij doen, leren en trainen centraal staan. Met een goede gecoördineerde begeleiding, dat wel.

Freek J. Zijlstra

VluchtelingenWerk is met gemeente Lansingerland, het UWV en een aantal opleiders een samenwerking aangegaan onder de naam Project VIP. VIP staat voor Vluchtelingen Investeren in Participeren. VluchtelingenWerk gaat op zoek naar bedrijven die een asielgerechtigde een stage- of werkervaringsplek voor bepaalde tijd wil geven. Men heeft de overtuiging dat daarmee de kansen worden vergroot om op de arbeidsmarkt een passende baan te kunnen vinden.

Doen, trainen en leren

Asielgerechtigden, vluchtelingen met een verblijfsstatus, hebben over het algemeen een achterstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat komt door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, het ontbreken van netwerken of diploma’s die hier niets waard zijn. Daartegenover staan positieve factoren, zoals motivatie, doorzettingsvermogen en de wil om op eigen benen te kunnen staan.
Het Project VIP kenmerkt zich door: doen, trainen en leren. Dat kan het beste gerealiseerd worden op de werkvloer, bijvoorbeeld tijdens een snuffelstage. Bovendien worden kandidaten bijgeschoold in de wijze waarop er gesolliciteerd moet worden. VluchtelingenWerk probeert werkgevers ervan te overtuigen dat er een win-winsituatie kan ontstaan waarbij de werkgever inzicht krijgt in de mogelijkheden van de nieuwe werknemer en er ontstaat bovendien een natuurlijke diversiteit in het bedrijf. Om mensen bij elkaar te brengen worden werkgeversbijeenkomsten georganiseerd en expertmeetings. Bij tijdelijke plaatsing is altijd sprake van begeleiding door een jobcoach.
Het Project VIP behelst acht tot tien bijeenkomsten van ongeveer drie uur, waarin jobcoaches met de kandidaten en maatschappelijk verantwoorde ondernemers, die een stageplaats in de aanbieding hebben, aan de slag gaan.

De start

Op dinsdag 3 oktober jl. werd in het kantoor van VluchtelingenWerk Lansingerland het startschot gegeven voor Project VIP. Zeven van de tien deelnemende asielgerechtigden kregen in het bijzijn van jobcoaches en projectcoördinator Behy Chegini door wethouder Ankie van Tatenhove een cursusmap uitgereikt. Behy Chegini: “We beginnen nu met kennismaken en informatie uitwisselen, en dan aan de slag! In andere regio’s waar we het afgelopen halfjaar al begonnen zijn, boeken we opmerkelijk goede resultaten! Ik heb er alle vertrouwen in dat er steeds meer werkgevers zullen aanhaken die hun bijdrage aan dit project, in de vorm van een stage of werkplek, willen leveren.”
Ankie van Tatenhove leek zich voor de gelegenheid in VW-rood te hebben gestoken. “Het is belangrijk dat je leert hoe je jezelf moet presenteren,” begon ze haar peptalk, om te vervolgen met “hoe beter je sollicitatiegesprek, hoe groter de kans op een baan! Je moet ook bereid zijn alles aan te pakken wat je aangeboden wordt. Je begint niet altijd bovenaan in een baan.” En tegen de jobcoaches zei ze: “Succes! Jullie zijn de schakels naar een nieuwe toekomst. Je moet bedenken dat er maar één hoeft te zijn die vertrouwen in je heeft; dat maakt het verschil.”
Geïnteresseerde werkgevers kunnen contact maken met de projectcoördinator arbeidsparticipatie VIP via bchegini@vluchtelingenwerk.nl.

Check Also

Leidt een rookvrije gemeente tot een rookvrije generatie?

Lansingerland - Commissie Samenleving sprak op donderdag 13 september jl. over de rol van de gemeente bij het voeren van een actief niet-roken beleid en welke maatregelen genomen kunnen worden om in de toekomst tot een rookvrije generatie te kunnen komen.