zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Heden & Verleden » Een schoolgebouw in ontwikkeling
De School met de Bijbel aan de Bovendijk.

Een schoolgebouw in ontwikkeling

In deze aflevering (132) van Heden & Verleden lezen we welke rol schoolgebouwen kunnen spelen als het gaat om het basisonderwijs. Dit met het oog op de plannen die er zijn voor nieuwbouw van de Prins Willem-Alexanderschool. We spraken met Geert Kroek, leerkracht op deze school in het Rodenrijs.

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

Freek J. Zijlstra

Een schoolgebouw in ontwikkeling

De ontwerpfase voor een nieuw complex met basisscholen De Kwakel en Prins Willem-Alexander, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in de Bloemenbuurt van Rodenrijs is begonnen. Over drie jaar hoopt Geert Kroek het mee te maken dat hij aan het vierde schoolgebouw in zijn carrière begint, en het derde gebouw op hetzelfde stuk grond in Rodenrijs.

Geert Kroek (58) begon zijn leven in de Saffierstraat in Rotterdam. Na drie maanden verhuisde hij naar de bovenmeesters woning naast De School met de Bijbel aan de Oude Bovendijk 216 (gemeente Rotterdam), de weg waar de Rodenrijseweg met een T-splitsing eindigt. Dat oude gebouw staat er nog steeds; het heet nu De Zwaluw en is eigendom van de Christelijke Gemeente Nederland. Geert: “Er waren toen vier lokalen in dat gebouw, in mijn herinnering aan de linkerkant van de ingang drie lokalen met dubbele klassen 1-2, 3-4 en 5-6 en aan de rechterzijde een kleuterklas. Het was een echte dorpsschool. Ik zat op school met kinderen van boeren en tuinders en ouders die in de agrarische sector werkzaam waren, uit de omgeving van de Hofweg, de Oude Bovendijk, de Molenweg, de Zuidersingel en het westelijke deel van de Rodenrijseweg.”

Bloemenbuurt

Toen men eind jaren zestig begon met het bouwrijp maken van de Bloemenbuurt werd er ook nieuwbouw gepland voor een lagere school in die woonwijk waar men een toestroom van jonge gezinnen met kinderen voorzag. Daarom werd er aan de Chrysantenhof een gebouw neergezet voor twee scholen: De Don Bosco van Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) en de Prins Willem-Alexander van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs (CNS). Er kwam een aparte gymzaal en vanaf 1977 een apart gebouw voor de kleuterscholen van SKO en CNS, Dikkertje Dap en De Woelwaters. Dat gebouw staat er nog steeds en heeft in totaal zes lokalen in de vorm van honingraten. Na veertig jaar is dat gebouw uitgewoond en het wordt nu al niet meer gebruikt voor de eerste groepen.
Geert: “Ik zat in klas 6 toen we vanaf januari 1971 naar de nieuwbouw gingen. Dat was in spiegelbeeld gebouwd: elke school had zes leslokalen en een lokaal voor handenarbeid. Beneden, in het midden van het gebouw, was de gezamenlijke aula, die door een schuifwand gesplitst kon worden.”
Na de Pabo was er voor net afgestudeerde onderwijzers geen werk en daarom ging Geert aan de slag in de komkommers. Na twee jaar, In 1985 kan hij beginnen met lesgeven op de school waar zijn vader toen nog hoofd was en later dat jaar directeur werd van de basisschool: de kleuterschool Woelwaters werd samengevoegd met de lagere school tot de Prins Willem-Alexander basisschool. “Ik herinner me dat alle leerlingen een geel koffertje met folders meekregen dat ze zelf in elkaar moesten vouwen”.
In die vijftien jaar was de populatie drastisch veranderd. De school werd bevolkt door leerlingen van ouders die van elders kwamen en in Den Haag of Rotterdam werkten. Beide basisscholen groeiden explosief. De Westpolder was intussen gebouwd (wat nu Vogelbuurt heet) en later kwam daar Parc Rodenrijs bij. Op het hoogtepunt telde de PWA veertien groepen, waarvan een aantal in noodlokalen op de pleinen werden ondergebracht. In 2004 werd het oude gebouw gesloopt (er bleek asbest in verwerkt te zijn), evenals de gymzaal die op de plek stond waar nu de fietsenrekken staan en het voetbalpleintje is. Er kwam een permanente voorziening voor een op te splitsen gymzaal aan de andere kant van het perceel en in twee maanden tijd werd er een (tijdelijke) lesvoorziening als hoofdgebouw geplaatst voor beide scholen.
Geert: “Het oude gebouw was koud en sfeerloos. Er was geen dubbel glas of isolatie. Het tochtte altijd. Met zes klaslokalen was het allemaal wel overzichtelijk. Toch heb ik er in die tijd prettig gewerkt. Het nieuwe casco-gebouw gaf in het begin enorme problemen. Er was aanvankelijk geen luchtcirculatie en in de zomermaanden was het op de bovenverdieping niet om te harden. Ons deel van het huidige gebouw heeft elf lokalen en we gaan in de nieuw te bouwen school weer naar elf lokalen. Maar, dan is de dislocatie met kleuterlokalen helemaal weg.”

Wensen

Geert heeft wel wat wensen: “Het nieuwe gebouw mag wel wat meer uitstraling hebben. Dat kan niet anders dan een positieve invloed hebben op het onderwijs. Het huidige gebouw trilt als er een vrachtwagen langsrijdt. De gehorigheid en de overlast van de bovenlokalen naar de benedengroepen is hopelijk dan verleden tijd. Ik vind ook luchtverversing heel belangrijk. Het creëren van hoeken waar een paar kinderen aan een opdracht kunnen werken staat ook bovenaan mijn verlanglijst. Nu staat het hoofdgebouw midden op het terrein met daaromheen stukjes plein. Ik zou wel weer terug willen naar de oude situatie met het gebouw aan de rand van het perceel en één groot schoolplein waardoor je flink de ruimte hebt, maar dat vereist natuurlijk wel een goede afstemming met alle gebruikers. Ik ben benieuwd naar de bouwtekeningen!” zegt Geert Kroek ter afsluiting van het gesprek.

Check Also

“Mijn jubeljaar breekt aan”

Henriëtte Groeneveld werd geboren in de nacht van 5 op 6 augustus 1968 in het Eudokia-ziekenhuis aan de Bergsingel in Rotterdam. "Mijn ouders hadden een inwoning, een zolderverdieping, aan de Straatweg in Rotterdam. Enige maanden voor mijn geboorte besloten ze naar één van de 3B-dorpen te verhuizen en de keus viel op Berkel en Rodenrijs", vertelt Henriëtte. Op 5 september van dat jaar betrokken zij een koophuis aan de Willem Alexanderlaan, op het terrein van de voormalige tuinderij van Wim van der Torre.