maandag 19 februari 2018 | week 08
Home » Nieuws » Flinke bijdrage voor stichting Medical Checks For Children

Flinke bijdrage voor stichting Medical Checks For Children

Ruim 700 kinderen liepen mee met Besosloop

Flinke bijdrage voor stichting Medical Checks For Children

Bergschenhoek – Een grote stimulans om veel rondjes te lopen was de aanwezigheid van ouders, oma, opa en verdere familieleden, woensdag 20 september. Voor de 31e keer werd de Besosloop georganiseerd, dat staat voor: Bergschenhoekse Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking. Op één school na hadden alle basisscholen uit Bergschenhoek zich hiervoor ingeschreven. Ruim 700 deelnemers is toch een prachtig resultaat!

John Hofman

Met groot enthousiasme ging de loop rond 18.30 uur van start. Er was nog geen zweetdruppel te bekennen, maar dat duurde niet zo lang. Naarmate het aantal rondjes opliep, zag je de gezichtjes roder worden maar met al die aanmoedigingen langs de route, kregen ze steeds meer energie en hielden het allemaal een uur lang vol. Uiteraard werd niet vergeten om een stempel te halen als er weer een rondje op zat. De kinderen hadden zich tevoren laten sponsoren door ouders en familie en dat was bij een aantal een behoorlijk leuk bedrag geworden. Langs de route deelden leerkrachten en vrijwilligers water en stukjes komkommer uit, want het vochtverliesgehalte lag vrij hoog. Al die glunderende gezichtjes aan het einde van de loop was een genot om te zien. Allemaal kregen ze een medaille en een heerlijk ijsje, gesponsord door Stefan de Jong Diepvries bv in Bergschenhoek.
De opbrengst van de loop gaat naar eerdergenoemde stichting die kinderen tussen 0 en 12 jaar in Derde Wereld gebieden waar geen medische voorzieningen zijn, onderzoeken en van medicijnen voorzien. Een team artsen en niet-artsen, allen vrijwilligers, is hier al 12 jaar mee bezig. De stichting betaalt de medicijnen en verblijfkosten. Het huidige bestuur van de Besosloop bestaat uit vier personen: voorzitter John Kelder, penningmeester Mascha Hulst, secretaris Edwin Willemsen en bestuurslid Astrid Harmse. We mogen hen wel eens noemen want ze steken veel tijd in de organisatie. Vorig jaar werd er € 12.000 opgehaald. Half oktober zal de opbrengst van de Besosloop 2017 bekend worden gemaakt.

Check Also

Inschrijven voor zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus

Lansingerland - Op zaterdag 10 februari a.s. wordt in Huize Sint Petrus een Open Dag gehouden, waarbij twee van de 56 appartementen voor zelfstandige bewoning gezellig ingericht zullen zijn. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen, zich laten informeren over dit nieuwe concept van zelfstandig wonen voor ouderen en zich uiteraard inschrijven. We spraken met locatiemanager Annemiek van den Broek.