woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Lezersschrijven » Berkelsdijkje

Berkelsdijkje

In de krant van 20 september staat op pagina 11 een artikel met als titel: Fietsend alternatief voor het Berkelsdijkje. Onder de foto staat: ‘De fietsovergang ter hoogte van de Ds. van Koetsveldtstraat recht overstekend naar de Prins Bernardlaan, met rechts de smalle brug naar het Berkelsdijkje. Fietsers hebben hier geen voorrang.’
Volgens mij klopt dat onderschrift. In dit geval hebben fietsers van rechts voorrang. Het gaat om een gelijkwaardige kruising, want de voorrang is niet geregeld met borden en haaientanden. Dan geldt de regel: rechts heeft voorrang. Lijkt me goed om dit nog te checken en recht te zetten, want veel automobilisten houden hier geen rekening mee.

Jeroen Engelsman

——————————————

Reactie van de redactie

De heer Engelsman heeft helemaal gelijk. In het onderschrift had moeten staan: ‘Fietsers hebben hier niet altijd voorrang.’ In betreffende vergadering wees wethouder Simon Fortuyn erop dat fietsers op dit kruispunt niet altijd voor álle verkeer voorrang hebben, zoals bij andere kruisingen van het (snel)fietspad in Lansingerland wel het geval is en dan zichtbaar wordt gemaakt met een doorgetrokken rood fietspad en haaientanden op de weg vanaf beide rijrichtingen. De huidige oversteek tussen wachtende auto’s door veroorzaakt op dat punt bovendien een extra onveilige situatie voor fietsers, reden waarom het college van b. en w. met een zekere terughoudendheid voor deze optie voor een doorgaand fietspad heeft gekozen, maar toch niet zal kiezen voor een wijziging in de (altijd) voorrangssituatie van fietsers.

Check Also

Bomenkap Bleiswijkse Zoom

Naar aanleiding van de stukjes in De Heraut over de grootschalige sloop in de Bleiswijkse …