maandag 18 juni 2018 | week 25
Home » Politiek » Geringe daling van het aantal uitkeringen
Lansingerland - Het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt, is weer onder de 600 gekomen, 1% van het totaal aantal inwoners. Wethouder Ankie van Tatenhove stelt met genoegen vast dat steeds minder mensen aangewezen zijn op een uitkering en weer op eigen kracht meedoen in de samenleving.

Geringe daling van het aantal uitkeringen

Geringe daling van het aantal uitkeringen

Lansingerland – Het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt, is weer onder de 600 gekomen, 1% van het totaal aantal inwoners. Wethouder Ankie van Tatenhove stelt met genoegen vast dat steeds minder mensen aangewezen zijn op een uitkering en weer op eigen kracht meedoen in de samenleving.

Freek J. Zijlstra

Terwijl landelijke media de afgelopen week juist vraagtekens zetten bij resultaten van het invoeren van de Participatiewet, meldt onze gemeente dat hun actieve benadering zijn vruchten afwerpt. “Wij werken er hard aan om mensen die hun baan verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat doen wij onder meer door de mensen te overtuigen van hun eigen kracht en mogelijkheden,’’ legt Van Tatenhove uit.
Daarbij verwijst ze naar activiteiten in De Maand van de Participatie, zoals de ‘Speed Meets’ van uitkeringsgerechtigden met bedrijven die onlangs weer in een dubbeldekker voor het gemeentehuis werden gehouden. Werkgevers ontmoeten dan 4-6 kandidaten per uur. Er hebben de laatste keer twintig kandidaten aan de ‘Speed Meets’ meegedaan en het hoopvolle resultaat van deze laatste actie is dat vier werkzoekenden een baan aangeboden kregen en met zes kandidaten een vervolggesprek werd gepland.
Bij de halfjaarrapportage in mei jl. meldde de gemeente nog dat het aantal uitkeringsgerechtigden aan het stabiliseren was. Op 1 januari jl. werd het hoogste aantal van 623 uitkeringsgerechtigden bereikt en dat aantal was ultimo mei licht gedaald naar 616. Vorig jaar werd nog verwacht dat het aantal uitkeringsgerechtigden naar de 700 zou gaan. Afgelopen jaar werden 152 inwoners via bemiddeling aan een baan geholpen.
Wethouder Van Tatenhove is van mening dat het hebben van een baan één van de belangrijkste voorwaarden is om goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Check Also

Wie schuift aan in de politieke stoelendans?

Lansingerland - De onderhandelaars van Leefbaar 3B en VVD hebben voor het vormen van een coalitie volgens planning een raamwerk geschreven en dat op woensdag 16 mei jl. aan de andere fracties in de gemeenteraad toegestuurd. Dat bevestigde de woordvoerder namens de gemeente Lansingerland. Die fracties kunnen nu binnen een week reageren en een dusdanig voorstel doen zodat ze worden uitgenodigd aan de coalitievorming deel te nemen.