zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Geringe daling van het aantal uitkeringen
Lansingerland - Het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt, is weer onder de 600 gekomen, 1% van het totaal aantal inwoners. Wethouder Ankie van Tatenhove stelt met genoegen vast dat steeds minder mensen aangewezen zijn op een uitkering en weer op eigen kracht meedoen in de samenleving.

Geringe daling van het aantal uitkeringen

Geringe daling van het aantal uitkeringen

Lansingerland – Het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt, is weer onder de 600 gekomen, 1% van het totaal aantal inwoners. Wethouder Ankie van Tatenhove stelt met genoegen vast dat steeds minder mensen aangewezen zijn op een uitkering en weer op eigen kracht meedoen in de samenleving.

Freek J. Zijlstra

Terwijl landelijke media de afgelopen week juist vraagtekens zetten bij resultaten van het invoeren van de Participatiewet, meldt onze gemeente dat hun actieve benadering zijn vruchten afwerpt. “Wij werken er hard aan om mensen die hun baan verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat doen wij onder meer door de mensen te overtuigen van hun eigen kracht en mogelijkheden,’’ legt Van Tatenhove uit.
Daarbij verwijst ze naar activiteiten in De Maand van de Participatie, zoals de ‘Speed Meets’ van uitkeringsgerechtigden met bedrijven die onlangs weer in een dubbeldekker voor het gemeentehuis werden gehouden. Werkgevers ontmoeten dan 4-6 kandidaten per uur. Er hebben de laatste keer twintig kandidaten aan de ‘Speed Meets’ meegedaan en het hoopvolle resultaat van deze laatste actie is dat vier werkzoekenden een baan aangeboden kregen en met zes kandidaten een vervolggesprek werd gepland.
Bij de halfjaarrapportage in mei jl. meldde de gemeente nog dat het aantal uitkeringsgerechtigden aan het stabiliseren was. Op 1 januari jl. werd het hoogste aantal van 623 uitkeringsgerechtigden bereikt en dat aantal was ultimo mei licht gedaald naar 616. Vorig jaar werd nog verwacht dat het aantal uitkeringsgerechtigden naar de 700 zou gaan. Afgelopen jaar werden 152 inwoners via bemiddeling aan een baan geholpen.
Wethouder Van Tatenhove is van mening dat het hebben van een baan één van de belangrijkste voorwaarden is om goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.