woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Hoe kunnen alle generaties goed met elkaar wonen?
Lansingerland - Tijdens de vergadering van commissie Samenleving op donderdag 14 september jl. stelde het college van b. en w. het plan van aanpak over het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en de manieren waarop verschillende generaties in goede harmonie en betekenisvol met elkaar kunnen wonen ter discussie. Dat is een ander speerpunt uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022. De commissie vond het een goed discussiestuk en had wat opmerkingen.

Hoe kunnen alle generaties goed met elkaar wonen?

Hoe kunnen alle generaties goed met elkaar wonen?

Lansingerland – Tijdens de vergadering van commissie Samenleving op donderdag 14 september jl. stelde het college van b. en w. het plan van aanpak over het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en de manieren waarop verschillende generaties in goede harmonie en betekenisvol met elkaar kunnen wonen ter discussie. Dat is een ander speerpunt uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022. De commissie vond het een goed discussiestuk en had wat opmerkingen.

Freek J. Zijlstra

De notitie ‘(T)huis in Lansingerland’

Een nieuw geformuleerd aandachtspunt van de gemeente is het zogenaamde intergenerationeel wonen, waarbij er voor alle leeftijdscategorieën een optimale manier mét en bíj elkaar wonen wordt nagestreefd. Een buurt bewonen doe je met elkaar en je bent samen verantwoordelijk voor de woonomgeving om die plezierig en leefbaar te houden. Dat is het uitgangspunt.
Dat met elkaar wonen kan ook in de vorm van een collectieve woonvoorziening – waar bijvoorbeeld studenten met ouderen in een voormalig bejaardenhuis wonen – of op één woonadres.
Men spreekt over een passende woning als die qua indeling, gebruik en toegankelijkheid (eventueel aangevuld met zorg en toezicht) voorziet in de behoefte. Passend slaat ook op de directe woonomgeving, dat wil zeggen dat winkels, medische voorzieningen, vervoersmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen binnen bereik zijn. Vaak moeten er aanpassingen in een woning worden aangebracht en dan is het voor de organisatie ervan en de financiering belangrijk of het een koop- of een huurwoning betreft.
Wanneer voelt iemand zich ‘thuis’? Als men onderdeel uitmaakt van de buurt, een sociaal netwerk, een aantrekkelijke woning heeft in een zo mogelijk groene en veilige omgeving waar voorzieningen zijn.
Wat kan de bewoner, de omgeving en de gemeente doen om het wonen fijn te maken? In de notitie onderscheidt men cirkels van aandacht, invloed en betrokkenheid waarbinnen alle partijen in goed overleg met elkaar opereren. Interessant is de suggestie van ‘een student op zolder’, voortgekomen uit de vraag naar woonruimten voor jongeren en het verrichten van hand- en spandiensten voor ouderen die soms een verdieping hebben leegstaan.

Reacties uit de commissie

Er werd gewezen op de digitalisering en robotisering van medische zorg en te onderzoeken in hoeverre dat in de nabije toekomst kan worden ingepast in het levensbestendig wonen. Daarbij is het de vraag tot hoever de sociale plicht van een verhuurder gaat bij de aanpassing van een woning. Men vond de student op zolder een sympathieke gedachte, maar, woont een student niet liever dichtbij de campus? Volgens sommigen is Hergerborch als woonvorm een actueel voorbeeld van intergenerationeel wonen, hoewel het gebouw na 52 jaar binnenkort het einde van de levensduur bereikt lijkt te hebben. Er was in het algemeen enige zorg of mensen zelf wel op tijd beginnen met het (laten) aanpassen van hun woning en de vraag of er met bouwmarkten ‘senioren contracten’ zouden kunnen worden afgesloten om noodzakelijke aanpassingen aan de eigen woning aantrekkelijker te maken.

Check Also

Michiel Muis stopt als fractieleider D66

Lansingerland - Michiel Muis stopt als fractievoorzitter van D66 Lansingerland. Hij blijft wel in de gemeenteraad actief.