zondag 17 december 2017 | week 50
Home » Politiek » Verbeteren leefbaarheid dorpskernen

Verbeteren leefbaarheid dorpskernen

Lansingerland – Voor de zomervakantie kwam de leefbaarheid van de dorpskernen van Bergschenhoek en Bleiswijk aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. In de commissievergadering Algemeen Bestuur van september vroeg WIJ Lansingerland naar de vorderingen.
Wethouder Abee: “Een ingehuurd bureau heeft voor juni de plaatselijke situaties in kaart gebracht en de opgeleverde gegevens verwerkt. De resultaten van de onderzoeken zijn in Bergschenhoek teruggekoppeld en een dezer dagen ook in Bleiswijk.”
De rapportages komen eind september ter beschikking van het college en gaan aansluitend naar de raad die de te nemen maatregelen zal bespreken.
Dat belooft wat voor Bergschenhoek en Bleiswijk.

Check Also

Grip op geld

Lansingerland - Raadscommissie Samenleving besprak op donderdag 7 december jl. het plan van aanpak voor inwoners die in financiële problemen zijn gekomen door oplopende schulden en hoe dit door een intensievere aanpak voorkómen zou kunnen worden.