woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Algemeen » Adviesraad Sociaal Domein timmert aan de weg

Adviesraad Sociaal Domein timmert aan de weg

Adviesraad Sociaal Domein timmert aan de weg

Lansingerland – De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in Lansingerland was zaterdag 2 september met een stand aanwezig op de jaarmarkt in Berkel en Rodenrijs. Doel van hun aanwezigheid was enerzijds bekendheid te geven aan de rol en het werk van de ASD, maar ook om in contact te komen met de inwoners van Lansingerland.

De ASD adviseert het college van b. en w. gevraagd en ongevraagd over onderwerpen binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan de Wmo-, Jeugd- en Participatiewet.
Jos Thewessen, voorzitter van de ASD Lansingerland, benadrukt dat voor gedegen adviezen het van groot belang is dat er goede contacten zijn met maatschappelijke organisaties actief in Lansingerland, maar bovenal de inbreng van inwoners cruciaal is. Vandaar dat de ASD in juni aanwezig was op de braderie in Bleiswijk en deze keer ook op de jaarmarkt in Berkel en Rodenrijs.
Om op een speelse en laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de inwoners heeft de ASD een zogenaamd ‘Burgemeesterspel’ ontwikkeld, waarmee inwoners kunnen aangeven wat voor hen de onderwerpen zijn waaraan in Lansingerland (extra) aandacht moet worden besteed. Veel bezoekers van de jaarmarkt maakten gebruik van deze mogelijkheid. Onderwerpen die hoog scoorden waren: Eenzaamheid, wachtlijsten en toegankelijkheid Jeugdhulp en beschikbaarheid van voldoende (betaalbare) woningen. De ASD zal de diverse opmerkingen meenemen in hun contacten met de gemeente en waar mogelijk verwerken in hun gevraagde en ongevraagde adviezen.

Themabijeenkomst

Ook was er veel belangstelling voor de eerstvolgende themabijeenkomst van de ASD. Op maandag 9 oktober organiseert de ASD onder de noemer “Lansingerland voor iedereen!” een bijeenkomst over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag is in 2016 door Nederland ondertekend. Centraal in het verdrag staat het bevorderen van participatie van mensen met een handicap, een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties en scholen moeten aan de slag om de regels uit het verdrag uit te voeren. Hoe dit kan, met voorbeelden uit de praktijk komt tijdens de themabijeenkomst aan de orde onder de leiding van dagvoorzitter Jan Troost.
Meer informatie over de themabijeenkomst op de website van de ASD: www.asd-lansingerland.nl.

Check Also

Gespot!

Gespot! Lansingerland – Op 24 juni had Robert Smit het geluk dat deze zwaluwtjes gevoerd …