maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Hoezo, afwijkende vliegroutes?

Hoezo, afwijkende vliegroutes?

Ad Somers bracht een jaar geluidsmetingen en vliegroutes in beeld

Hoezo, afwijkende vliegroutes?

Lansingerland – Op dinsdagavond 5 september jl. presenteerde Bergschenhoeker Ad Somers de resultaten van de data die hij een jaar lang verzamelde van vliegtuigen die buiten de aangegeven vliegpaden Rotterdam The Hague Airport verlieten of aan kwamen vliegen. Zwaartepunt van deze beeldvormingsavond was de (geluids)overlast die vliegverkeer in ons woongebied veroorzaakt. Betrokken deskundigen kwamen aan het woord in een paneldiscussie met commissieleden van plaatselijke politieke partijen en een raadszaal vol verontruste inwoners van Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

Ad Somers hanteerde voor zichzelf de stelregel dat een passerend vliegtuig geluidsoverlast veroorzaakt als een normaal gesprek niet meer mogelijk is of dat de tv of geluidsapparatuur flink harder gezet moet worden. Dan wordt er een melding gedaan bij DCMR Milieudienst Rijnmond en later vraagt hij de gegevens van betreffende vlucht op.

Een wolk van overlast

De geluidssterkte wordt bepaald door het type vliegtuig, de hoogte waarop het vliegt, de afstand tot het waarnemingspunt, de weersomstandigheden, de windrichting en de dichtheid van de bebouwing. Somers zette een jaar lang alle verzamelde gegevens in een spreadsheet en concludeerde dat 260 van de 800 vluchten die hij in beeld bracht afweken van de aangegeven vliegpaden. In bijgeplaatste print is te zien dat de spreiding enorm is en daarmee het hele woongebied van Lansingerland treft. De grootste veroorzakers zijn de 737-700 toestellen waarmee Transavia vliegt, gemiddeld 77-78 dB aan geluid op de drie meetpunten die Somers voor zijn onderzoek gebruikt heeft. Ergerlijke uitschieters zijn de ‘lawaai papagaaien’ Piaggio Avanti P-180 toestellen, die volgens Somers door ‘cowboys’ gevlogen worden en ons voortdurend pesten. De meeste meldingen door bewoners die ernstige geluidsoverlast ervaren vindt tussen 7 en 8 ’s morgens plaats. Een goede tweede plaats nemen de avondvluchten in na 11 uur en vooral tussen 11 en 12 uur.

Afwijken van de regels mag

Mag dat nou allemaal maar gewoon? Ja, en dat komt omdat de afgesproken marge van de vliegpaden groot is en bovendien afwijkingen buiten die zogenaamde tolerantiegebieden mogelijk zijn door toestemming van de luchtverkeersleiding. Los daarvan mag de piloot zelf beslissen af te wijken om voor hem belangrijke redenen. Dat vertelde Jan van Duin, teamleider luchtverkeersleiding van vliegveld RTHA. Het is de taak van de verkeersleiding de veiligheid in het luchtruim van RTHA te waarborgen, efficiënte vliegroutes aan te bieden en binnen de milieuwetten te blijven. Hij vertelde ook dat de luchtruimen van Schiphol en RTHA elkaar overlappen en dat de belangen van Schiphol altijd bepalend zijn. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bij het opstijgen tot 2000 voet (600 m) doorgeklommen in plaats van 3000 voet en sneller van het vliegpad afgezwenkt wordt. Dat leidt tot meer geluidsoverlast en bovendien tot meer uitstoot.

De overheid kijkt toe

Doet de overheid dan niets als er overtredingen zijn? Ruud Molendijk van de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert vooral op nachtvluchten en les- of oefenvluchten. Op basis van een aantal handhavingspunten berekent de inspectie het geproduceerde geluid. Tot groot ongeloof van de aanwezigen in de zaal vertelde Molendijk dat de inspectie tot op heden geen ernstige overtredingen heeft geconstateerd die tot het uitdelen van boetes hebben geleid.
Grijpt de luchthaven dan zelf in als er onevenredige overlast is? Steven van der Kleij (RTHA) haastte zich te melden dat men alleen verantwoordelijk is voor de infrastructuur van de luchthaven. Men heeft geen zeggenschap over vliegroutes die daadwerkelijk afgelegd worden.

De inwoners

Behalve een vijftiental commissieleden van de gemeenteraad was een kleine veertig inwoners op de publieke tribune aanwezig. Ze kregen van voorzitter Jan Pieter Blonk om beurten gelegenheid een vraag te stellen aan het panel waaraan namens de DCMR geluidsexpert Richard Spaans had plaatsgenomen.
Verbazing over het feit dat slechts rond RTHA geluidsmeters staan en in de bewoonde gebieden waarover men vliegt geen metingen worden gedaan maar berekeningen worden uitgevoerd. Het geluid wordt berekend op basis van de radartracks van een bepaald vliegtuig. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) vroeg het nog maar een keer: “Hoe vaak heeft de inspectie nu daadwerkelijk ingegrepen?” Molendijk: “Er zijn geen overtredingen geconstateerd.”

De wet en de realiteit

Helemaal aan het eind van de beeldvormingsavond werd pas duidelijk hoe het kan dat vluchten niet beboet worden. De gemiddelde hoeveelheid geproduceerd geluid wordt van alle vluchten over een periode van 24 uur berekend. Dus, vluchten die een enorme piekbelasting aan geluid veroorzaken of ruim buiten de tolerantiegebieden vliegen, vallen in die gemiddelde berekening weg.
Eigenlijk is dat hetzelfde als de berekening van luchtverontreiniging in de ‘ruit van Rotterdam’ (De A20, de A13 en de aan te leggen A16-Rotterdam) waar naar het gemiddelde over dat hele gebied gekeken wordt.
Interessant is de uitspraak van de rechter die afgelopen week Milieudefensie in het gelijk stelde bij de eis om schone lucht. De rechter zegt dat er geen enkele plek bij mag komen waar de kwaliteitseisen van de lucht niet gehaald gaan worden. De aanleg van de A16-Rotterdam en daarbovenop de gewenste uitbreiding van vliegveld RTHA zou wel eens te veel kunnen zijn zolang er geen schone vliegtuigen zijn.

Check Also

Ruud gaat de uitdaging aan in de strijd tegen Parkinson

Bergschenhoek - Ruud Overes (57) weet sinds een jaar dat hij Parkinson heeft. Als enthousiast fietser had hij altijd het plan om na zijn pensioen een mooie grote fietsreis te maken. Parkinson leek dit te gaan doorkruisen. Hij heeft daarom besloten dat het nu of nooit is. Zijn ‘Rondje Europa’ met de fiets was geboren.