maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Fors betalen voor gebruik van gemeentegrond?
Zo ziet het er een stukje verderop uit.

Fors betalen voor gebruik van gemeentegrond?

Boze bewoner aan Freesiastraat in Rodenrijs

Fors betalen voor gebruik van gemeentegrond?

Lansingerland – De gemeente Lansingerland heeft een aantal bewoners van de Freesiastraat in Rodenrijs voor het feit gesteld: jaarlijks een marktconform huurbedrag betalen voor het gebruik van gemeentegrond, of de grond in de oorspronkelijke staat teruggeven aan de gemeente. Als men de grond wil (blijven) huren, moeten bouwsels en diepwortelende beplanting verwijderd worden. Onder de gemeentegrond ligt namelijk een hogedruk gasleiding, waardoor verkoop van percelen niet kan. Bewoners maken al tientallen jaren gebruik van hun vergrote tuin. Arie van der Zee sprak met de krant en wethouder Albert Abee gaf de visie van de gemeente weer.

Freek J. Zijlstra

Er viel een dikke brief van gemeente Lansingerland op de deurmat bij acht woningen aan de Freesiastraat. De gemeente constateert dat inwoners van Lansingerland bewust of onbewust gebruik maken van gemeentegrond. Men trekt een stukje bij de tuin en dat grondgebruik is soms in een overeenkomst vastgelegd. Dat is in een ver verleden wel gebeurd voor het rijtje woningen aan de Freesiastraat 2 t/m 10 in Rodenrijs. Arie van der Zee vertelt dat voor zijn perceel jaarlijks het symbolische huurbedrag van € 4,65 betaald moet worden. “Wij hebben dit huis met vergrote tuin en tuinhuisje zeven jaar geleden gekocht.”

Nieuwe situatie

Volgens het huidige beleid wordt gemeentegrond slechts uitgegeven in een huur- of verkoopovereenkomst tegen marktconforme prijzen, en niet langer voor een symbolisch bedrag. Daarom vinden er nu omzettingen plaats van de huurovereenkomsten. Omdat er onder de gemeentegrond een hogedruk gasleiding ligt, kan de grond per definitie niet verkocht worden. Toenmalige overeenkomsten werden op persoonlijke titel vergeven en gaan bij verkoop niet automatisch over. Nu biedt de gemeente eenmalig de mogelijkheid een perceelstrook te huren. In het geval van de heer Van der Zee betaalt hij voor de extra 94 m2 jaarlijks een bedrag van € 752. Bij anderen loopt de huurprijs op tot bijna € 1500. Er is een ‘maar’: er mag niet gebouwd worden op de gemeentegrond of diepwortelende begroeiing geplant. Er geldt een uitgestelde ontruimingsplicht als men zich in de loop der jaren niet aan de afspraak heeft gehouden. De bebouwing moet dan weg als het huis verkocht wordt. Accepteert men het voorstel van de gemeente niet? ‘Dit betekent dat u alle eventuele hek- en of bouwwerken, bestrating en beplanting moet verwijderen binnen drie maanden moet verwijderen, zodat de gemeente dit perceel weer kan inrichten als openbare voorziening’ schrijft de gemeente. De kosten van niet ontruimde gemeentegrond worden verhaald op betrokkene. Er is geen bezwaar of beroep tegen deze beslissing mogelijk.

Niet gehoord

Waarover bent u nou zo verontwaardigd? Arie van der Zee: “Gedurende tientallen jaren hebben bewoners hun tuin ingericht en onderhouden. Er is veiligheid gecreëerd omdat niemand achterom de huizen kan bereiken. Het gaat hier om een bizarre huurverhoging en kosten bij het schoon opleveren van het perceel bij verkoop van het huis. De halvering van de tuin heeft, denk ik, invloed op de verkoopwaarde van de woning.”
Waarom dat onbegrip? Arie: “Dit alles werd plompverloren in een brief meegedeeld. Waarom op die manier? Kom langs en praat er met elkaar over! Bovendien, ik begrijp niet dat bebouwing wordt gedoogd als je doorgaat met huren tegen een sterk verhoogd tarief, maar dat alles weg moet als je de overeenkomst niet wilt voortzetten. Tot slot, de gemeente schrijft dat de perceelstrook vanaf de sloot tot plusminus twee meter op de wal eigendom is van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij hebben toegang nodig in verband met onderhoud aan de watergang. Toch hebben alle achterburen aan de overkant van de sloot het hele perceel bij de bouw van hun huis kunnen kopen tot aan de sloot. Onbegrijpelijk!”

Reactie college

Wethouder Albert Abee geeft aan dat de gemeente het gebruik van gemeentegrond goed wil regelen. “Daarbij is het bestrijden van rechtsongelijkheid van zowel grondgebruik als huurprijzen van belang,” aldus de wethouder. “Zo willen wij komen tot een eerlijker gebruik van gemeentegrond waarbij voor iedereen dezelfde regels gelden.”
De gemeente heeft tijdens informatiebijeenkomsten in 2013 gebruikers van gemeentegrond geïnformeerd over gewijzigd beleid dat is vastgelegd in het ‘snippergroenbeleid’. De bewoners zijn ervan op de hoogte dat zij marktconforme huren moesten gaan betalen.
Gebruikers van de gemeentepercelen worden gefaseerd per brief geïnformeerd over het nieuwe beleid. “Uiteraard proberen wij daarbij maatwerk te leveren,” legt Abee uit. “Het direct ontruimen van percelen en tuinhuisjes en andere bouwwerken afbreken, is ingrijpend. Dat beseffen wij goed. Daarom willen wij in overleg met de bewoners afspraken maken over de verhuur van de grond en de oplevering.”

Check Also

Ruud gaat de uitdaging aan in de strijd tegen Parkinson

Bergschenhoek - Ruud Overes (57) weet sinds een jaar dat hij Parkinson heeft. Als enthousiast fietser had hij altijd het plan om na zijn pensioen een mooie grote fietsreis te maken. Parkinson leek dit te gaan doorkruisen. Hij heeft daarom besloten dat het nu of nooit is. Zijn ‘Rondje Europa’ met de fiets was geboren.