maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Prikbord » PRIKBORD BERGSCHENHOEK

PRIKBORD BERGSCHENHOEK

Bloemschikken in Trefpunt Rotta

Bergschenhoek – Vanaf 11 september start een nieuwe cursus bloemschikken in Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164. Onder deskundige leiding van Miep Bos worden alle kneepjes van het bloemschikken geleerd. Het eindresultaat mag men elke keer mee naar huis nemen. Ook zal er speciale aandacht besteed worden aan een kerststuk. Er worden twee cursussen gegeven op de maandagavond en de woensdagmorgen. Elke 14 dagen is er een cursusdeel. Duur: zes ochtenden of zes avonden. Informatie en aanmelden kan via miepbruinbos@hotmail.com, tel. 06-51388535.

Computer- en Tablet Café

Bergschenhoek – Iedereen met interesse in computers en tablets is welkom bij het Computer- en Tablet Café in het gezellige leescafé van Ontmoet! in Bibliotheek Oostland, Wilhelminastraat 1a. Er zijn vrijwilligers van het SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wanneer de bezoekers van het café er met elkaar niet uitkomen. Het Computer- en Tablet Café is open op donderdag 14 september van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Oud papier actie Bergschenhoek

Bergschenhoek – Op donderdag 14 september wordt er oud papier opgehaald door de scholen in Bergschenhoek. De papierkliko graag voor 18.45 uur op de inzamelplaatsen zetten. De opbrengst is bestemd voor de scholen. Zij hopen dat de opbrengst met de nieuwe blauwe containers omhoog gaat!

Klaverjassen Berghonk eenmalig op vrijdag

Bergschenhoek – Elke week organiseert Tinus Bijnsdorp op donderdag een klaverjasmiddag in Sociëteit EchThuis in Berghonk. I.v.m. een schaaktoernooi a.s. donderdag vindt het klaverjassen deze week op vrijdag 15 september plaats. Iedereen die vroeger zijn of haar weg naar De Smitshoek kon vinden wordt hartelijk uitgenodigd nu naar de Chabotzaal van Sporthal Berghonk te komen. De kosten blijven voorlopig gelijk aan die men gewend was in De Smitshoek. Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Informatie: Hans Dirkzwager, tel. 06 – 53613261.

Bridgen bij BVCB

Bergschenhoek – Vrijdag 15 september is er weer bridgen bij BVCB, Sporthoekpad 1. Aanmelden voor vrijdagochtend 10.00 uur. Aanmelding en/of informatie: Theo Vriend, tel. 06 – 51290907, 010 – 5221747, mailadres: thvriend@gmail.com.

Wandelen met Rotta

Bergschenhoek – Zaterdag 16 september wordt er van 10.00 tot 12.00 uur onder leiding van Rotta-gidsen een rondwandeling gemaakt door het Nessebos. Er wordt gestart vanaf de parkeerplaats bij de Skiberg om daarna de brug over de Rotte bij de Lindehoeve over te steken en via binnendoor paadjes naar het Nessebos te lopen. Dit fraaie gebiedje en tegelijk ecologische verbindingszone kenmerkt zich door kleine bospercelen en moerasbos met wat waterpartijen. De schapen van Martin Oosthoek dragen ook hun steentje bij door stukjes van het gebied te begrazen. Er is sinds kort spontane veengroei geconstateerd en ook zien we steeds meer fraaie varens. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Park in Actie

Bergschenhoek – Zaterdag 16 september is er weer een Park in Actie dag. In de speeltuin aan de Huig Maaskantstraat staat elke derde zaterdag van de maand een groene caravan met een team van jongeren die actief zijn met sport en spel, ook wordt er geknutseld. Dit werk in de wijk is gratis en is voor alle leeftijden. Het programma is van 13.30-16.30 uur. Halverwege zal er een sketch zijn en iets te eten/drinken. Iedereen is van harte welkom. Park in Actie is een onderdeel van jongerenwerk Dock3B. Informatie: stuur een mail naar parkinactie@hervormd.nl.

Rotta Kapoentjes opgelet!

Bergschenhoek – Woensdag(middag) 20 september staan enthousiaste natuurgidsen van Natuur- en Vogelwacht Rotta klaar om met de Kapoentjes (kinderen 4 t/m 6 jaar) op stap te gaan voor een natuurexcursie. Verzamelen om 13.30 uur bij Natuurcentrum Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164. Uiterlijk om 15.00 uur gaan ze weer naar huis. Ieder kind neemt zijn/haar eigen begeleider mee. Zorg voor goede loopschoenen en kleren die vies mogen worden. Neem ook een plastic tasje mee; er zijn allerlei vruchten te verzamelen. Deelname kost € 2,00 per kind; inclusief drinken en een koekje (begeleider gratis). Aanmelden kan via rotta.jeugd@gmail.com (graag naam en leeftijd vermelden); tel. 010-5115720.

KBO soosmiddag

Bergschenhoek – Op woensdag (!) 20 september start de KBO het nieuwe seizoen met een soosmiddag. Voor één keer op woensdag (i.v.m. Prinsjesdag) daarna weer zoals altijd op de 3e dinsdag van de maand. Deze middag vertelt Bianca van Eeden, ouderenadviseur van Welzijn Lansingerland, wat zij kunnen betekenen voor de senioren in Lansingerland. Er blijft voldoende tijd over voor een spelletje en een praatje. Waar: Parochiezaal, Smitshoek 120. Tijd: 14.00 uur. Zo nodig kan men gehaald en thuisgebracht worden. Contactadres hiervoor is C. van Dijk, 010- 5216511.

Besos-loop

Bergschenhoek – Op 20 september wordt de 31e Besos-loop gehouden. Dit jaar is het goede doel stichting Medical Checks for Children. De sponsorloop wordt evenals voorgaande jaren gelopen op het parcours aan de Beukvaren. De start is om 18.30 uur en de finish om 19.30 uur. Voor alle deelnemers is er natuurlijk een prachtige herinneringsmedaille en een heerlijk ijsje.

Ontmoetingsmiddag Hervormde gemeente

Bergschenhoek – Op dinsdag 26 september wordt door de Hervormde gemeente Bergschenhoek de eerste ontmoetingsmiddag van het nieuwe seizoen gehouden. De middag begint om 14.30 uur en zal om ongeveer 18.15 uur afgelopen zijn. Kerkelijk werker Jan den Toom verzorgt de opening en meditatie en er zal een optreden zijn van het seniorenkoor. Na de pauze wordt een quiz gedaan. Als afsluiting van de middag gebruikt men met elkaar een broodmaaltijd.

Check Also

PRIKBORD BERGSCHENHOEK

Inloopbridge Bergschenhoek – Iedere donderdagmiddag, weer of geen weer, vakantietijd of geen vakantietijd is er …