maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Algemeen » 3B Bus vindt tijdelijk onderdak in het gemeentehuis

3B Bus vindt tijdelijk onderdak in het gemeentehuis

Asbest in sporthal Berghonk

3B Bus vindt tijdelijk onderdak in het gemeentehuis

Bergschenhoek – Nadat vorige week bij werkzaamheden asbest was aangetroffen in de meterkast van sporthal Berghonk werden de deuren gesloten, waarna een onderzoek werd ingesteld. Het gebouw bleef ook gesloten voor alle gebruikers. Met als direct gevolg dat de vrijwilligers van de 3B Bus naarstig op zoek moesten naar een andere locatie.

Trees Borkus-Henskens

Die ruimte werd gevonden op de begane grond van het gemeentehuis. Nadat alle spullen daar naartoe waren gebracht bleek het nog even een probleem om het telefoonverkeer op gang te krijgen. Maar ook dat lukte en dus was de 3B Bus gelukkig weer snel voor iedereen bereikbaar.

Meer gedupeerden

Ook voor de net gestarte biljarters en klaverjassers van Sociëteit EchThuis bleef de deur van Berghonk gesloten. Zij maken sinds kort wekelijks gebruik van de Chabotzaal. De leden van de kegel- en de schietclub op de eerste etage mogen er eveneens niet meer in en zullen moeten wachten tot alles weer veilig is.

Rapport

Maandag 7 augustus ontvingen de gebruikers van Berghonk een schrijven van loco-burgemeester Simon Fortuyn. Daarin vertelde hij dat de gemeente een gespecialiseerd ingenieursbureau de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de concentratie en tot waar het asbest zich heeft verspreid. Er is een rapport opgesteld van het onderzoek. Uit dit rapport blijkt dat er in de meterkast, entree en de centrale hal van Berghonk asbest is aangetroffen (aan de hand van lucht- en kleefmonsters). In alle andere ruimten is géén asbest aangetroffen, deze ruimten zijn schoon.

Advies GGD

Het gezondheidsadvies van de GGD luidt als volgt: ‘Naar aanleiding van de resultaten in het asbestinventarisatierapport zijn voor de gebruikers van de sporthal geen gezondheidseffecten te verwachten als gevolg van het inademen van asbest. Om te kunnen beoordelen of bezoekers of werknemers van de sporthal een risico hebben gelopen is een inschatting nodig van de hoeveelheid asbest die de bewoners hebben kunnen inademen en de tijdsperiode waarin dit mogelijk is geweest. Uit het inventarisatierapport blijkt dat in de centrale hal asbest is aangetroffen. Uit de resultaten van de luchtmonsters blijkt echter dat er niet of nauwelijks asbest in de lucht aanwezig was. Daarnaast zullen de gebruikers die in de centrale hal zijn geweest, hier maar korte tijd geweest zijn’.

Sporthal voorlopig gesloten

De sporthal is voorlopig gesloten voor opruimwerkzaamheden. De gemeente heeft opdracht gegeven om ’t Berghonk te saneren. Op dit moment wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld om de saneringswerkzaamheden zo snel mogelijk te starten. Zodra de saneringswerkzaamheden afgerond zijn is de sporthal weer toegankelijk. De gebruikers ontvangen hierover bericht.

Check Also

Bijen houden open huis

Rottemeren – Op zaterdag 14 juli houdt de Rotterdamse bijenhoudersvereniging Ambrosiusgilde van 10.00 tot 17.00 …