maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Commentaar » Twijfel

Twijfel

Twijfel

Bij het bladerend lezen van de 125 pagina’s aan schriftelijke weergave van het besluit van de Raad van State over de ingediende bezwaren over inpassing van de A16-Rotterdam, heb ik me gaandeweg verbaasd dat alle bezwaren van organisaties, belangenbehartigers en particulieren van tafel werden geveegd. Het kan in mijn beleving toch niet zo zijn dat die goed ingewijde diehards het allemaal op hun eigen terrein bij het verkeerde eind hebben?
Het meest pijnlijk trof me de passage waarin de minister betwijfelt dat personen van Bewonersgroep Rodenrijs-West vanuit hun woningen voldoende zicht hebben op het tracégebied en dat volgens haar bij de woningen niet voor een toename van geluidhinder hoeft te worden gevreesd, gelet op de grote afstand tussen die woningen en het tracégebied met tussenliggende stedelijke bebouwing.
Ik heb ook mijn twijfel. Waar komt dat inzicht bij de minister vandaan? Heeft zij met haar ambtelijke staf en deskundigen van Rijkswaterstaat het hele tracé doorlopen? Met haar laarzen voet op onze grond gezet (om het maar netjes te formuleren) zonder dat we daar weet van hadden? Ik heb sowieso weinig politici uit het Haagse of de eigen woonomgeving ter plaatse poolshoogte zien nemen.
Dat valt me deze jaren toch vaak op, hoe onze volksvertegenwoordigers vanachter hun bureau papieren tijgers of beeldschermwerkers worden en als het er op aan komt blijk geven de situatie ter plaatse niet of onvoldoende te kennen.
We gaan een periode van gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Politieke partijen maken zich op om hun idealen over het voetlicht te brengen en uw stem aan zich te binden. ‘Voor wat hoort wat’ zou ik zeggen en laten we met elkaar de (kandidaat)raadsleden scherp bij de les houden!

Freek J. Zijlstra

Check Also

Veel van het goede

De opening van een labyrint om tot bezinning te komen, de uitreiking van cheques aan …