maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Algemeen » Zingend door het leven

Zingend door het leven

De zomer is al weer halverwege, we hebben dan ook al veel mooie dagen gehad. Dagen waarin de zon de hele dag schijnt, maar er kon ook veel water vallen in een korte periode. Kortom een echte Nederlandse zomer. De zomer is een periode dat veel mensen op vakantie gaan. Overal waar je komt zie je dat het rustiger is. Het werk moet door minder mensen geklaard worden.
Wanneer ik in een verzorgingshuis kom en mensen spreek, dan merk je ook daar dat het vakantietijd is. Ik hoor verhalen van mensen die normaal bezoek krijgen van de kinderen. Niet elke dag, maar toch wel regelmatig. In de vakantietijd is er merkbaar een stuk minder aanloop. Het personeel heeft minder tijd. Ze krijgen daarom minder aandacht. Vakantietijd betekent voor hen dat zij soms dagen alleen op hun kamer zitten. Zij zien minder familie en personeel.
Herkent u dit? Vergaat het u ook zo? Wat betekent de zomerperiode voor u?
Ik wil hen iets bemoedigends zeggen. Iets waar ze iets aan hebben. Maar wat zeg je tegen iemand die zich in deze tijd eenzaam voelt? Zeg je dan “Nog een maand en dan is het over”? Dat is toch wel een dooddoener.
Ik ben opgegroeid met antwoorden dat je in je geloof alle antwoorden kunt vinden. Dat je door je geloof alles aan kan. Maar ik voel zelf dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is, geloof sterkt mij, geeft richting en hoop aan mijn leven. In de bijbel vind ik levensverhalen, waarnaast je eigen levensverhaal past, niet als een pasklaar antwoord. Maar zo past dat je boven alles uitgetild kan worden en daaruit vernieuwde levenskracht haalt.
We weten: Waar je gaat of staat Jezus zelf is altijd bij je. Je gaat niet alleen door het leven, Maar toch kan je je eenzaam voelen.
Als je naar de psalmen kijkt, ze leest, als je kijkt naar de omstandigheden waarin David ze geschreven heeft, dan lees je dat hij juist in de periode dat hij het niet zag zitten, een periode dat alles tegen zat, een periode waarin hij geconfronteerd werd met ontzettende tegenslagen, hij een lofzang maakte. Een jubelpsalm voor God. Dat hielp hem door de periodes heen. David gaat God danken, danken juist voor wat hij op dat moment mist, waar hij stuk op loopt. Als David zich afvraagt waarom dit alles moet gebeuren, alles in tegenspraak is met wat God belooft. Zoveel tegenslagen dat hij zich afvraagt waar Gods leiding in zijn leven nu blijft. Toen maakte hij Psalm 23 en bezingt met een ontstellende stelligheid Gods daden in zijn leven.
Ik zou haast zeggen: Zullen we samen zingen?

Dick Vrijburg
diaken Parochie Christus Koning

Check Also

Crazy Summer Market

Bergschenhoek – Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 25 augustus vindt van 11.00 tot 17.00 …