woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Algemeen » Nieuwe manager voor de Lansingerlandse Uitdaging

Nieuwe manager voor de Lansingerlandse Uitdaging

Nieuwe manager voor de Lansingerlandse Uitdaging

Lansingerland – Na de introductie en de opstart van de Lansingerlandse Uitdaging in 2015/2016 vond initiatiefneemster Birgit Snelleman het tijd het stokje door te geven aan de nieuwe Manager Marija Maksimovic, naast Berkelse tevens eigenaar van Maksimovic HR & Mediation in Berkel en Rodenrijs.

Trees Borkus-Henskens

“Mijn interesse in het HR-vakgebied is voortgekomen uit mijn verwondering over mensen, de interactie tussen mensen en de verschillende belangen die hierbij spelen. Via opleidingen en ervaringen in het HR-vakgebied heb ik mijn (mens)beeld verder verbreed en kan ik situaties waarin mensen samenwerken nog beter doorgronden en begrijpen,” licht Marija toe. Ze gaat samen met voorzitter Cock van Bommel, penningmeester Dolf Hinloopen en groepslid Simone Roodenberg de matchgroep vormen van de Lansingerlandse Uitdaging. Daarin is tevens plaats voor nog twee belangstellenden.

Doelstelling

“Met de Lansingerlandse Uitdaging willen we bedrijven en ondernemers stimuleren om maatschappelijke betrokkenheid te laten zien en daarmee verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Op deze manier willen we maatschappelijke organisaties faciliteren, waardoor ze meer kunnen bereiken en de leefbaarheid in Lansingerland nog verder verbetert. Dit maken we concreet met de aanpak; door vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht bij elkaar te brengen. Bij menskracht kun je bijvoorbeeld denken aan inzet van handjes, creativiteit, kennis of kunde. De vraag kan afkomstig zijn van sportverenigingen, buurthuizen, scholen en stichtingen, die op het maatschappelijke vlak actief zijn. Bedrijven kunnen op allerlei manieren helpen, zoals door het geven van workshops, helpen met de administratie of het beschikbaar stellen van ruimte en zeker ook het leveren en aanbieden van materialen. Ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn en die hun netwerk kunnen gebruiken om leuke en passende matches te maken; matches met gesloten beurzen.”

Bewust worden

Marije weet: “Uiteindelijk gaat het om de verbinding tussen mensen. Het lijkt mij mooi om als Manager van de Lansingerlandse Uitdaging de bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel hebben staan met maatschappelijk organisaties te verbinden. De Lansingerlandse Uitdaging kan hierbij actief acties initiëren zoals matches maken om aan de vraag van materialen, middelen en menskracht te voldoen. Mensen gunnen het elkaar, maar je moet er soms van bewust worden om iets op te pakken. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking in mijn rol als Manager.”
De Lansingerlandse Uitdaging is aangesloten bij de landelijke organisatie (die bijna 70 deelnemende steden telt en een twintigtal er bovendien over in gesprek is om deel te gaan nemen). In de maand november start een landelijke campagne met als thema ‘armoede’ en op tal van plaatsen een daarop aansluitende beurs.

Check Also

Dansertjes Fervor sluiten seizoen zomers af

Lansingerland - Pilates- en Dansstudio Fervor heeft een geweldig seizoen achter de rug. Met de zomervakantie voor de deur werd het tijd voor een verrassende afsluiting van het seizoen.