maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Nieuws » Bewonersgroep Rodenrijs-West teleurgesteld over uitspraak Raad van State

Bewonersgroep Rodenrijs-West teleurgesteld over uitspraak Raad van State

Bewonersgroep Rodenrijs-West teleurgesteld over uitspraak Raad van State

Lansingerland – De Raad van State heeft op 2 augustus jl. uitspraak gedaan over het grote aantal bezwaren dat door een aantal organisaties en omwonenden van de aan te leggen snelweg A16-Rotterdam. Alle bezwaren werden afgewezen, waaronder ook die door Bewonersgroep Rodenrijs-West werden ingediend.

Freek J. Zijlstra

De Bewonersgroep Rodenrijs-West is erg teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. En ook enigszins verbaasd, omdat de sfeer tijdens de zitting anders deed vermoeden dan de uitspraak van de Raad van State die nu op tafel ligt
Alex Gellweiler: “De Raad van State heeft in onze ogen heel marginaal getoetst. De bezwaren van de belanghebbenden zijn weliswaar inhoudelijk door de Raad van State beoordeeld, maar de diepgang is, naar onze mening, onvoldoende gebleken. Van de kritische benadering die bleek uit de vragen die nog vóór de zitting werden gesteld en die ook tijdens de zitting werd getoond, zien we niets in de uitspraak meer terug. Een groot aantal steekhoudende argumenten van de bezwaren, waaronder de verdiepte N471, zijn onderbelicht. De Raad van State volgt het oordeel van de Minister van Infrastructuur & Milieu. De Minister krijgt hierbij kennelijk volledig het voordeel van de twijfel, terwijl het toch om een project gaat dat heel veel geld kost en een enorme impact heeft o[p de woonomgeving van een groot aantal mensen heeft.”

Realiseren van de beste inpassing

Wat was de inzet van de bewonersgroep Rodenrijs-West? Alex: “Ons doel was niet het tegenhouden van de aanleg van de A16-Rotterdam, maar we vonden dat alles op alles gezet moest worden om een goede inpassing van de rijksweg in deze stedelijke omgeving te realiseren. We hebben we gedurende ruim drie jaar Rijkswaterstaat gewezen op de risico’s van het voorliggende wegontwerp en de gemeente Lansingerland gewezen op de negatieve gevolgen van de rijksweg uit het Tracébesluit voor de inwoners van Rodenrijs-West. Hieraan is jammer genoeg geen gehoor gegeven. De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan. De risico’s en negatieve gevolgen voor de inwoners van Lansingerland zijn er echter nog steeds.”
Elders in deze krant is meer te lezen over de uitspraak van de Raad van State en de reacties daarop.

Check Also

Lansingerland gaat ‘van gas los’

Lansingerland - Om in 2050 CO² neutraal te zijn, zullen we er met elkaar voor moeten gaan zorgen dat de bestaande 23.000 woningen in Lansingerland van het aardgas los gaan. Dit betekent per jaar gemiddeld 719 woningen. Een flinke opgave, waarmee in Berkel en Rodenrijs een start gemaakt gaat worden.