dinsdag 19 juni 2018 | week 25
Home » Algemeen » AED voetbalvereniging Berkel naar buiten verplaatst

AED voetbalvereniging Berkel naar buiten verplaatst

AED voetbalvereniging Berkel naar buiten verplaatst

Berkel en Rodenrijs – Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn. Dat is sinds kort ook bij CVV Berkel op sportpark Het Hoge Land het geval.

Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen zes minuten een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan vele levens redden als er een AED die buiten hangt in de buurt kan worden gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun AED buiten te hangen. Sportverenigingen liggen vaak in of nabij woonwijken en hebben een AED tot hun beschikking. Door deze buiten te hangen kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van hun buurt vergroten.
Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid. CVV Berkel draagt deze actie een warm hart toe en heeft haar AED in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten aan de muur van het clubgebouw gehangen. Hierdoor is deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat de vereniging gesloten is.

Oproepsysteem reanimatie

De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Dit oproepsysteem is landelijk actief en het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Op dit moment zijn er nog te weinig AED’s aangemeld bij dit systeem. Hier probeert de Hartstichting door deze landelijke actie verandering in te brengen.

Sportpark en de buurt

Namens CVV Berkel geeft Willem van Dam aan dat hij hoopt dat het gebruik van de AED niet nodig zal zijn, maar het is goed om te weten dat deze mogelijkheid er is. “We vinden het fijn om op deze manier ons steentje bij te kunnen dragen. Het is geruststellend dat zowel buurtbewoners als de bezoekers van onze vereniging en het sportpark zo snel mogelijk geholpen kunnen worden bij een hartstilstand.”
Iedereen die wil leren reanimeren, kan zich aanmelden voor een cursus in de buurt via www.hartstichting.nl/reanimatiecursus. Tijdens een reanimatiecursus leert men precies wat te doen bij een hartstilstand. Ook leert men de AED bedienen. Na afloop mag men zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Check Also

Schilderijenexpositie in ‘Galerie Oudeland’

Berkel en Rodenrijs - Regelmatig zijn er exposities in Zorgcentrum de Oudelandsehof. Vanaf 7 juni is er een expositie van schilderijen van vuurtorens in Nederland. Er staan er nog zo'n vijftig waarvan er twee nog in bedrijf zijn. Er bestaat zelfs een vereniging met 400 leden: de Nederlandse Vuurtorenvereniging, opgericht in 1992.