maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » fbpost » Wat is de toekomst van het politiebureau in Lansingerland?

Wat is de toekomst van het politiebureau in Lansingerland?

Wat is de toekomst van het politiebureau in Lansingerland?

Lansingerland – Landelijke media maken er in de politiek luwe zomertijd gewag van dat er politiebureaus in de verkoop gaan. Redenen genoeg voor Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) om schriftelijke vragen aan burgemeester Pieter van de Stadt te stellen over de situatie in onze gemeente. De burgemeester is namens het college van b. en w. portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid.

Freek J. Zijlstra

In de toelichting schrijft Marjolein Gielis dat volgens diezelfde berichtgeving de Nationale politie onverminderd doorgaat met het sluiten van politiebureaus en -kantoren en dat deze gebouwen vervolgens zullen worden verkocht. Het verkopen van onroerend goed brengt momenteel onverwacht veel geld in het laatje, dat overigens door de korpsleiding niet aangewend wordt om politiebureaus op cruciale plaatsen open te houden. Volgens de berichtgeving voert men het creëren van flexplekken op een alternatieve manier in door zogenaamde ‘pop-up-bureaus’, waarbij agenten tijdelijk in een café of tent zitten.

Lansingerland zit onder de norm

Gielis spreekt haar zorgen uit over het feit dat Lansingerland nog maar één politiebureau heeft, waar bovendien uitsluitend op afspraak aangifte kan worden gedaan via een 3D beeldscherm of waar men ook alleen op afspraak een wijkagent kan spreken. Leefbaar 3B-fractielid Gielis brengt nog maar eens ten overvloede onder de aandacht dat de politiebezetting voor een gemeente waarin 60.000 inwoners op een groot oppervlak leven al erg karig is. Gebaseerd op de landelijke norm van één wijkagent op 5.000 inwoners zouden er in Lansingerland minstens twaalf wijkagenten operationeel moeten zijn, maar dat zijn er in de dagelijkse praktijk slechts zeven. Leefbaar 3B benadrukt een groot voorstander te zijn van meer agenten op straat en een beter bereikbare politie dan nu het geval is.

Niet langer privé

Marjolein Gielis vraagt de burgemeester of er plannen bij de politie zijn om het bureau in Lansingerland te sluiten en vervolgens te verkopen. Mochten die voornemens er zijn, dan vraagt coalitiepartij Leefbaar 3B het college van b. en w. met klem alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het politiebureau in Berkel en Rodenrijs, nota bene het enige politiebureau in de hele gemeente Lansingerland, wordt gesloten. Tot slot neemt Gielis een voorschot op een situatie waarin het in haar ogen toch ongepast en onbehoorlijk zou zijn als een inwoner een afspraak met een politieagent heeft in een café of andere openbare plek.

We hebben de teamchef van het politiekorps Midden Schieland en de afdeling communicatie van de politie Eenheid Rotterdam om commentaar gevraagd, maar helaas geen reactie ontvangen.

Check Also

Ruud gaat de uitdaging aan in de strijd tegen Parkinson

Bergschenhoek - Ruud Overes (57) weet sinds een jaar dat hij Parkinson heeft. Als enthousiast fietser had hij altijd het plan om na zijn pensioen een mooie grote fietsreis te maken. Parkinson leek dit te gaan doorkruisen. Hij heeft daarom besloten dat het nu of nooit is. Zijn ‘Rondje Europa’ met de fiets was geboren.