woensdag 21 februari 2018 | week 08
Home » Politiek » Nieuws over geluidschermen N209
Lansingerland - Al een aantal jaar werkt de gemeente Lansingerland aan een plan voor geluidschermen langs de N209. De provincie Zuid-Holland heeft kort geleden de ontwerpen beoordeeld. Het ontwerp voor Bergschenhoek is goedgekeurd. Voor Bleiswijk is er nog geen akkoord bereikt.

Nieuws over geluidschermen N209

Nieuws over geluidschermen N209

Lansingerland – Al een aantal jaar werkt de gemeente Lansingerland aan een plan voor geluidschermen langs de N209. De provincie Zuid-Holland heeft kort geleden de ontwerpen beoordeeld. Het ontwerp voor Bergschenhoek is goedgekeurd. Voor Bleiswijk is er nog geen akkoord bereikt.

Het ontwerp van het geluidscherm in Bergschenhoek is goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat er voorbereidingen getroffen kunnen worden om te komen tot uitvoering. Een exact tijdsplan voor de bouw is van veel factoren afhankelijk en kan nog niet worden gegeven.

Ontwerp Bleiswijk afgekeurd

Eind 2016 is het ontwerp van het geluidsscherm in Bleiswijk om veiligheidsredenen door de provincie Zuid-Holland afgekeurd. Op het traject bij Bleiswijk, tussen het kruispunt Groendalseweg / Heulslootweg en kruispunt Hoekeindseweg staan verkeersveiligheid, verkeerslawaai en de beperkte ruimte op gespannen voet. Het huidige ontwerp staat volgens de richtlijnen van de provincie te dicht op de weg. Hierdoor is er bij calamiteiten geen uitwijkmogelijkheid en verslechtert het zicht in de bocht richting het kruispunt Groendalseweg / Heulslootweg.
De afkeuring van het ontwerp in Bleiswijk was voor de gemeente een onverwachte uitkomst. Dit te meer omdat medewerkers van de provincie actief hebben meegewerkt in het voorbereidingstraject.
Om toch een geluidscherm op het traject in Bleiswijk te kunnen plaatsen blijft men zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo heeft de provincie een te onderzoeken variant aangedragen en heeft de gemeente haar ideeën over een invulling voorgelegd aan de provincie. Deze ideeën worden binnenkort met de provincie besproken.

Check Also

Moskee El-Fath Lansingerland officieel in gebruik genomen

Lansingerland - Onder grote belangstelling opende Moskee El-Fath Lansingerland vrijdagmiddag 16 februari officieel de deuren voor alle bewoners van Lansingerland. Hoe modern het gebouw ook is, bij een officiële opening hoort het traditioneel doorknippen van een lintje, zo vond ook het bestuur van de moskee. Samen met bestuurslid Brahim Meskukuh nam burgemeester Pieter van de Stadt die taak op feestelijke wijze op zich.