vrijdag 23 maart 2018 | week 12
Home » Lezersschrijven » Planetenweg/Oostersingel (3)

Planetenweg/Oostersingel (3)

In reactie op de ingezonden brief van de heer Peter Hoogenboom in De Heraut van 26 juli j.l. het volgende.
Ik lees (en hoor) hierin geen constructieve argumenten vóór de verbetering van de verkeersveiligheid in Berkel en Rodenrijs in het algemeen, laat staan voor die van het tracé van de Planetenweg/Oostersingel.
Evenmin lees (en zie) ik hierin, het algemeen belang dienende, steekhoudende argumenten tegen een volwaardige en vrijliggende gebiedsontsluitingsweg op royale afstand van en buiten de bestaande bebouwing om, gelegen achter een bestaand slaperdijkje met fietspad, dat tevens als geluidswal dienst kan doen.
Wél ruik ik slechts een mengsel van gal en azijn.

J. Czerwinski
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Overlast hondenpoep

In onze prachtige gemeente is gelukkig veel groen en zijn veel groenstroken en speeltuintjes. Wat …