woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » Politiek » Raadsvragen PvdA over toegankelijkheid van evenementen
Lansingerland - In de veronderstelling dat de gemeente Den Haag voorwaarden stelt aan organisatoren van evenementen als het gaat om het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking, stelde PvdA raadsvragen over dit onderwerp. Echter, in Den Haag is men daarvan niet op hoogte en zegt een dergelijke verplichting niet te kennen.

Raadsvragen PvdA over toegankelijkheid van evenementen

Lansingerland – In de veronderstelling dat de gemeente Den Haag voorwaarden stelt aan organisatoren van evenementen als het gaat om het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking, stelde PvdA raadsvragen over dit onderwerp. Echter, in Den Haag is men daarvan niet op hoogte en zegt een dergelijke verplichting niet te kennen.

Wel dient de aanvrager op het formulier aan te geven of er voorzieningen worden getroffen ten aanzien van de toegankelijkheid van het evenemententerrein voor mindervaliden. Deze vraag heeft tot doel om bij de aanvrager bewustzijn te creëren. De toegankelijkheidsvraag leidt niet tot een weigering van de gevraagde vergunning.
Om in Lansingerland een evenement veilig te laten verlopen en om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden moeten de organisatoren van een evenement aan een aantal regels voldoen. In de vergunning bepaalt de burgemeester aan welke randvoorwaarden de organisator moet voldoen en met welke beperkingen hij rekening moet houden. Deze voorwaarden en beperkingen mogen slechts strekken tot de bescherming van het belang waarmee de vergunning is vereist en zijn juridisch afdwingbaar. Het is de burgemeester niet toegestaan om voorwaarden, die niets met openbare veiligheid te maken hebben, zoals de toegankelijkheid van een evenement, aan de vergunning te verbinden. De burgemeester kan de aanvrager hooguit meegeven dat hij het wenselijk vindt dat rekening wordt gehouden met mindervalide bezoekers.

Check Also

Omwonenden maalderij willen weten wat er gaat gebeuren

Lansingerland - Er staat een oud ongebruikt gebouw nabij Berkel Centrum. Er zouden plannen zijn daar een knotsgroot appartementencomplex neer te zetten. Dat hebben omwonenden gehoord en er is zelfs een artist impression van die nieuwbouw. De raad weet van niets en de gemeente doet (nog) even niet mee. Een deuk in het vertrouwen op burgerparticipatie. Het boze verhaal van die burgers werd gepresenteerd.