woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Lezersschrijven » Planetenweg / Oostersingel (2)

Planetenweg / Oostersingel (2)

In reactie op de ingezonden brief van J. Czerwinski ui de Heraut van 19 juli: Blijkbaar heeft de heer of mevrouw J. Czerwinski meer verstand van muilezels en rijpaarden dan van genormeerde wegcategorieën. Er bestaan stroomwegen, gebiedontsluitingswegen en erf-toegangswegen. Wijkontsluitingswegen zoals J. Czerwinski schrijft bestaan als norm niet (slechts een verzinsel van een paar gemeentes ingericht zonder genormeerde criteria) en geven door niet uniforme en herkenbare verkeerssituaties verwarring bij de verkeersdeelnemers. De heer of mevrouw J. Czerwinski heeft, als bewoner van de Planetenweg, zijn of haar eerdere pogingen niet gerealiseerd weten te krijgen om het doorgaande verkeer op de Planetenweg terug te dringen door b.v. de Noordeindseweg weer voor twee richtingen opengesteld te krijgen. Nu probeert J. Czerwinski onder het mom van verkeersveiligheid en doorstroming met een soort gebiedontsluitingsvoorstel, dat overigens indruist tegen toezeggingen die eerder door de gemeente aan o.a. de bewoners van de Edelsteenwijk m.b.t. de busbaan c.a. zijn gedaan, zijn of haar verkeersoverlast bij anderen te droppen. Los van het feit van die toezeggingen door de gemeente, is de overlast aan de oostkant van Berkel die de bewoners ondervinden van de HSL al meer dan genoeg.

Peter Hoogenboom
Berkel en Rodenrijs.

Check Also

Koffieuurtje bij de buren

Het was vrijdag 22 juni, de dag dat we weer waren uitgenodigd voor het koffieuurtje …