woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Lezersschrijven » Reactie BTV op VVD artikel d.d. 3 juli 2017: Provincie reikt Rotterdam the Hague Airport (RTHA) de hand

Reactie BTV op VVD artikel d.d. 3 juli 2017: Provincie reikt Rotterdam the Hague Airport (RTHA) de hand

De titel suggereert dat de provincie Zuid-Holland aan het vliegveld een handreiking zal doen. Tsja, wat is een handreiking? Van enig tegemoetkomen aan de wensen van RTHA is geen sprake. Zo blijkt uit het, inmiddels ook door Provinciale Staten vastgestelde standpunt. De Provincie Zuid Holland (PZH) is en blijft tegen groei van RTHA. Natuurlijk moet er met RTHA worden doorgepraat, want nu al, maar zeker ook als er straks een eerste uitwerking van het standpunt van PZH ligt, is de medewerking van RTHA handig. Dhr Weide is, in tegenstelling tot de vele andere politici die over RTHA hebben gesproken, een van de weinige die niet of nauwelijks aandacht vroeg voor de overlast van RTHA voor omwonenden. Zijn eenzijdige betoog stond geheel in het teken van zijn wens om RTHA te stimuleren. Ook het artikel druipt weer van de wens om te stimuleren i.p.v. tegenwerken. RTHA zou zijn vleugels verder moeten kunnen uitslaan. RTHA is de afgelopen 17 jaar qua aantal passagiers met 250% gegroeid. Dat vleugels uitslaan heeft RTHA dus ruimschoots kunnen doen. Met een sterke toename van de overlast tot gevolg. RTHA vervoert geen 2 miljoen passagiers, maar 1,7 miljoen: 850.000 passagiers heen en eenzelfde aantal terug. Dat zijn voor het overgrote deel vakantiegangers, en geen zakelijke passagiers. De groei heeft RTHA verder weg gebracht van de kleine zakelijke luchthaven die RTHA zou moeten zijn. RTHA heeft geen 22.000 vluchten, maar kende, volgens RTHA zelf, in 2016 52.442 vliegbewegingen (groot en kleine luchtvaart). De VVD hekelt dat de BRR het advies van de verkenner niet 1 op 1 overneemt. De BRR heeft het advies van de verkenner echter grotendeels wel overgenomen, alleen heeft op 1 punt (uitplaatsing maatschappelijk verkeer) een knip gemaakt. Dhr Weide stelt dat je niet selectief kunt shoppen in het advies. De BTV complimenteert echter de betrokken wethouders en gedeputeerde, omdat zij het advies met verstand van zaken, en ook met oog voor de overlast van RTHA, hebben gebruikt en omgezet in een beleidsstandpunt., dat op een essentieel onderdeel afwijkt van het advies van de verkenner. Ook de meerderheid van de Commissie Regionaal Overleg RTHA staat achter dat standpunt. Het is dan ook onjuist dat de VVD nu suggereert dat de afspraken die PZH met RTHA gaat maken, dienen ter ‘integrale uitvoering van het advies van de verkenner’. Gelukkig maar, want in bijeenkomsten in de diverse gemeenten heeft de verkenner, weken na het uitbrengen van zijn advies, publiekelijk beaamt dat uitvoering van zijn advies zou leiden tot toename van de overlast. En daar zit niemand, zeker de BTV niet op te wachten.
Hubert van Breemen, voorzitter.

Check Also

Koffieuurtje bij de buren

Het was vrijdag 22 juni, de dag dat we weer waren uitgenodigd voor het koffieuurtje …