dinsdag 17 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Planetenweg blijft 50 km gebied
Lansingerland - De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. ingestemd met het deelbesluit van het Mobiliteitsplan Berkel om de Planetenweg/Oostersingel veiliger te maken. Het amendement van GroenLinks om de Planetenweg tot een 30 km/u zone te maken kreeg alleen steun van mede-indiener PvdA.

Planetenweg blijft 50 km gebied

Planetenweg blijft 50 km gebied

Lansingerland – De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. ingestemd met het deelbesluit van het Mobiliteitsplan Berkel om de Planetenweg/Oostersingel veiliger te maken. Het amendement van GroenLinks om de Planetenweg tot een 30 km/u zone te maken kreeg alleen steun van mede-indiener PvdA.

Freek J. Zijlstra

Volgens Ivana Citterbartová (GroenLinks) is de Planetenweg al jaren onveilig door veel gemotoriseerd verkeer dat regelmatig harder rijdt dan de toegestane 50 km. Uit het burgerpanel is gebleken dat 50% van de respondenten het eens is met het instellen van een maximum snelheid van 30 km/u tegenover 38% die dat niet nodig vindt. Men gaat uit van de gedachte dat de doorgaande auto slechts ‘te gast’ is in de woonkernen. Het vele langzamere verkeer met veel schoolkinderen op deze weg zorgen ervoor dat 30 km een waardevolle bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. De andere fracties gingen niet mee met het voorstel omdat het ingaat tegen het advies van verkeersdeskundigen (Leefbaar 3B) of om de eenvoudige reden dat de Planetenweg een gebiedsontsluitingsweg is waarvoor een snelheid van 50 km geldt (CDA). Het probleem van het terugbrengen naar 30 km zou handhaving op snelheid zijn en dan zou de hele infrastructuur van de weg moeten worden aangepast en dat zou strijdig zijn met de eisen die aan een gebiedsontsluitingsweg worden gesteld (ChristenUnie). Het college van b. en w. geeft aan dat met een gemiddeld gemeten snelheid van 43 km per uur er feitelijk geen sprake is van een racebaan en dat verdere snelheidsaanpassingen voor een gebiedsontsluitingsweg onmogelijk zijn. GroenLinks is teleurgesteld dat aanvullende maatregelen die de veiligheid ter plaatse ten goede zou komen afketsen op formele gronden.

Check Also

Lionsteam zoekt het water op voor het goede doel

Bergschenhoek - Honderden zwemmers, waaronder een team van zes uit Bergschenhoek die samen het Lionsteam vormden, namen zondag 1 juli een duik in het water van het Rotterdamse Maaswater. Ze startten in de Wijnhaven en zwommen via de Leuvehaven en Scheepmakershaven weer terug naar de start. Daarmee namen ze deel aan de voor het tweede achtereenvolgende jaar georganiseerde 010 City Swim, waarmee geld werd ingezameld voor het Daniel den Hoed Fonds.