zondag 19 november 2017 | week 46
Home » Politiek » Provincie Zuid-Holland veroorzaakt politieke onrust over vliegveld RTHA
Lansingerland - De provincie Zuid-Holland lijkt haar eigen weg in te slaan wat betreft het BRR-advies over vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dat ook door de gemeenteraad van Lansingerland wordt gedragen. Volgens berichtgeving van de VVD-Statenfractie wil het college van provincie Zuid-Holland binnenkort in gesprek gaan met RTHA om schriftelijke afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld.

Provincie Zuid-Holland veroorzaakt politieke onrust over vliegveld RTHA

Provincie Zuid-Holland veroorzaakt politieke onrust over vliegveld RTHA

Lansingerland – De provincie Zuid-Holland lijkt haar eigen weg in te slaan wat betreft het BRR-advies over vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dat ook door de gemeenteraad van Lansingerland wordt gedragen. Volgens berichtgeving van de VVD-Statenfractie wil het college van provincie Zuid-Holland binnenkort in gesprek gaan met RTHA om schriftelijke afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld.

De provincie liet zelf door verkenner Joost Schrijnen een advies schrijven over de toekomst van RTHA, maar nam vervolgens slechts delen van zijn advies over. Tijdens de uitwisseling van standpunten en verschillende vormen van overleg heeft de provincie zich gedurende het afgelopen halfjaar op de achtergrond gehouden.

Handreiking

Volgens de VVD-Statenfractie wil de provincie nu alsnog afspraken maken met RTHA om het advies van Schrijnen integraal uit te voeren. Cruciaal punt is de rol van de helikoptervluchten die 25% van de geluidsruimte innemen. VVD-Statenlid Rense Weide zegt daarover: “Eigenlijk is het raar dat die helikopters meetellen, want zij voeren maatschappelijke taken uit. Dat zou een bedrijf als RTHA niet in de weg mogen zitten.”
Joost Schrijnen stelde in zijn eindrapportage voor de helikopters uit te plaatsen naar een locatie ten zuiden van Rotterdam. RTHA is bereid daaraan mee te betalen, omdat daardoor het aantal commerciële vluchten alsnog zou kunnen worden uitgebreid. Maar juist de verplaatsing van de helikopters wilde de provincie niet overnemen uit het advies.

Gespannen voet

De VVD-Statenfractie benadrukt in het persbericht dat de brief die de provincie samen met de betrokken gemeenten heeft gestuurd slechts een advies is. Weide: “Dat neemt niet weg dat de provincie wel een betrouwbare gesprekspartner voor de luchthaven moet blijven. Daarom is het goed dat ze toch in gesprek gaan. Laten we RTHA daarom stimuleren in plaats van tegenwerken. Laat ons vliegveld de vleugels uitslaan.”
In een reactie op het persbericht schrijft Gerard Bovens (PvdA-fractie Lansingerland) dat bovenstaande op gespannen voet staat met het mede door de provincie opgestelde en door een meerderheid van de raad van Lansingerland ondersteunde advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). Daarin werd besloten om het advies van de verkenner Joost Schrijnen juist niet integraal uit te voeren maar een knip te leggen in de uitvoering. De vrijkomende geluidsruimte na de eventuele verplaatsing van de helikopters moet volgens het BRR-verhaal apart onderwerp van besluitvorming zijn daar waar het gaat om de beschikbaar te stellen geluidsruimte. De PvdA-fractie wil van het college van b. en w. Lansingerland weten wat Gedeputeerde Staten nu precies met het advies van de BRR wil gaan doen.

Check Also

Behoud van bomen vergt onderhoud en een plan van aanpak

Lansingerland - De gemeenteraad werd op dinsdagavond 7 november jl. geïnformeerd over bomen in onze woonomgeving. Iedereen kan zomaar een boom opzetten, maar dan moet er beheerd worden en onderhoud worden uitgevoerd. Dat is aan een woud van regels gebonden, hoe gaan we dat beheer vereenvoudigen en coördineren en wat mag het ons kosten?