woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Lezersschrijven » Moskee (4)

Moskee (4)

In de Heraut van 3 februari vorig jaar werd de moskeevoorzitter Noureddine el-Amiri geciteerd over de rondreizende imam Tarik Ali: “Wij hebben toen geconcludeerd dat wij, net als de minister, geen aanleiding hadden om te denken dat de heer Ibn Ali een haatzaaiende en/of opruiende boodschap kwam verkondigen. Sterker nog; wij hebben ervaren dat de heer Ibn Ali het tegenovergestelde in onze moskee deed. Hij verkondigde een vredelievende en saamhorige boodschap. Overigens willen wij hier graag benadrukken dat de heer Ibn Ali zo ver wij weten nergens voor veroordeeld is en ook geen verdachte is van iets onoorbaars. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij dit graag van de daarvoor aangestelde (lokale) autoriteiten.”
Dit citaat kwam er naar aanleiding van mijn ingezonden brief waarin ik me kritisch had uitgelaten over het feit dat de moskee salafist Tarik Ali twee keer had ontvangen als spreker om te helpen bij de fondsenwerving tijdens een benefiet voor de nu bijna gereed gekomen nieuwbouw. Welnu, ik reageer graag op bovenstaand verzoek om op de hoogte te worden gehouden: Vorige week heeft de Britse politie Tarik aangehouden, op verzoek van de Spaanse politie. Tarik wordt ervan verdacht de geestelijk leider te zijn van een geheime Spaanse ISIS-cel. Hij zou zich bezig hebben gehouden met het rekruteren van strijders en het werven van fondsen voor Syrië. De cel legde zich toe op ‘de productie en verspreiding van zeer radicaal audiovisueel materiaal’. Ze organiseerden wekelijks illegale bijeenkomsten ‘om jongeren in hun ideologie te bevestigen en hen te overtuigen om af te reizen naar conflictgebieden’. Een van de leden van de cel zou hebben bekend dat hij een zelfmoordaanslag had gepland op toeristen in het Spaanse stadje Inca. Conclusie? U zegt het maar.
Op mijn vorige brief in de Heraut van 28 juni (dank voor het plaatsen) verscheen wederom geen inhoudelijk antwoord maar wel de uitnodiging langs te komen. Dank, maar ik heb geen behoefte aan een kopje thee. Mijn doel is publiekelijk aan het licht te brengen welke kwalijke invloeden het huidige moskeebestuur Lansingerland binnenbrengt, in weerwil van de gematigde moslims die we hier sinds decennia in ons midden hebben. Ik heb wel een tegenvoorstel: zullen we eens een publiek en inhoudelijk debat of gesprek over al deze kwesties voeren op openbaar terrein, zoals de bibliotheek?

Henk-Piet Janssen

Check Also

Koffieuurtje bij de buren

Het was vrijdag 22 juni, de dag dat we weer waren uitgenodigd voor het koffieuurtje …