vrijdag 25 mei 2018 | week 21
Home » fbpost » Hoe is ouderenzorg geregeld in Lansingerland?

Hoe is ouderenzorg geregeld in Lansingerland?

De Stander: Wonen, Welzijn en Zorg onder één dak

Hoe is ouderenzorg geregeld in Lansingerland?

Bergschenhoek – Nog een paar maanden en dan wordt woonzorgcentrum Oranjehoeck ook bewoont. Dan zijn verschillende vormen van wonen en de hulp die door Welzijn Lansingerland en aanbieders van fysieke en psychologische zorg verleend wordt, allemaal in De Stander aan de Wilhelminastraat te vinden. Woningbouwvereniging 3B Wonen organiseerde op 2 juli jl. een belanghoudersbijeenkomst, waarin door de corporatie zelf, de gemeente, Welzijn Lansingerland en Laurens Zorg een inkijkje werd gegeven in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

Freek J. Zijlstra

Frans Weterings, directeur 3B Wonen, opende de bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van verschillende betrokken organisaties en een ruime meerderheid gemeenteraadsleden waren afgekomen. Met trots verwees hij naar de fraaie huurappartementen, de inhuizing van de Oranjehoeck en vestiging van bibliotheek Oostland met het daarin geïntegreerde sociaal café. Aan de andere kant zijn hulpverlenende organisaties zoals VluchtelingenWerk, Welzijn Lansingerland en Kwadraad ondergebracht.

Geïntegreerde zorg in de woonwijk

Sylvia Oosterman, beleidsadviseur Wmo van gemeente Lansingerland, mocht in de reeks presentaties het spits afbijten. Zij voegde aan de begrippen Wonen, Welzijn en Zorg als extra component Veiligheid toe. Dat is ook nodig in en buiten de woning om goed te kunnen functioneren. De samenleving zet in op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen van ouderen. Dat vraagt om aanpassingen in de woning, maar soms ook van de directe woonomgeving, bijvoorbeeld om de bereikbaarheid en toegankelijk te vergroten. Het ideaal is om bijzondere groepen – zoals kwetsbare jongeren, gehandicapten, verstandelijk beperkten, mensen met psychosociale problemen en ouderen met een hoge zorgindicatie – geïntegreerd in een woonwijk te laten wonen. Vragen die daarbij volgens Oosterman gesteld moeten worden, zijn of de sociale en fysieke omgeving dat wel aankan (is het ‘woonvriendelijk’ voor deze doelgroepen?).

De wooncorporatie doet meer dan verhuren

Frans Schwiebbe, beleidsadviseur 3B Wonen, gaf een overzicht met welke organisaties wordt samengewerkt bij het onderdak brengen van inwoners die tot zo’n speciale doelgroep behoren. Dat kan zijn door bemiddeling of onder de paraplu van Welzijn Lansingerland, de gemeente (‘Parents Home’), VluchtelingenWerk, het hospice, stichting Sprank, Middin, Jouw Thuis, Bavo Europoort, Perspektief, GGZ Delfland of Laurens Zorg. Ter toelichting: Jouw Thuis is een particulier initiatief, waarbij 3B Wonen twee naast elkaar gelegen woningen met elkaar verbonden heeft, zodat daar door een echtpaar pleegzorgopvang en crisisopvang kan plaatsvinden. Parents Home richt zich op partners die gaan scheiden en vanwege de kinderen in de woonomgeving willen blijven.Twee gezinswoningen bieden voor de contractduur van één jaar plaats aan zes gescheiden ouders. Er is logeerruimte voor kinderen.

Geriatrische problematiek neemt toe

Rob Schilthuis is sinds kort directeur van Welzijn Lansingerland. Deze organisatie bevordert de participatie van mensen in de samenleving, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen. Dat komt tot uitdrukking in zorg voor elkaar en het tot stand brengen van ontmoetingen, bijvoorbeeld in Wel-Kom! in Berkel en nu in Ontmoet! in De Stander. Welzijn draait op bijna vierhonderd mantelzorgers/vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen en daarin een welbesteed tijdverdrijf vinden. Een typische win-winsituatie. Voor bepaalde activiteiten wordt een extern bureau met professionals ingehuurd. Aandachtspunt voor de toekomst is de toename van het aantal ouderen, die steeds meer hebben en met aanpassingen langer thuis zullen (moeten) blijven wonen. Daarvoor zijn nog meer vrijwilligers nodig en zal intensiever met andere organisaties worden samengewerkt.

Laurens Oranjehoeck

Namens Laurens Zorg sprak Ellen Hansen- van der Meer, locatiemanager van De Tuinen in Bleiswijk en het toekomstige Oranjehoeck in De Stander te Bergschenhoek. Zij vertelde dat in Oranjehoeck 56 dementerende ouderen (met een zorgzwaarte 5-7) in zeven ‘gesloten’ wooneenheden komen, waarin dus elk acht bewoners zullen worden gehuisvest. Er komt één multifunctionele ruimte. Het doel is om de bewoners een betekenisvol leven te bieden. Ter introductie vroeg zij de toehoorders hoeveel 65+ inwoners Nederland heeft. Dat zijn er 3,1 miljoen. Het aantal 80-plussers ligt rond de 700.000. Momenteel wonen 120.000 van die ouderen in een verzorgingshuis. De gemiddelde verblijfsduur is op dit moment korter dan een jaar. Naar schatting zijn er 260.000 inwoners met ernstige dementie, waaruit kan worden geconcludeerd dat veel ouderen in een thuissituatie verzorgd worden. Belangrijk daarom dat Laurens Oranjehoeck binnenkort geopend wordt.

De realiteit

Vraag vanuit de zaal, waarop geen antwoord kwam, was wie hier gaan wonen en of ze soms uit de Laurens locatie St. Petrus in Berkel komen. Aansluitend wilde de fractie van Leefbaar 3B wel weten wat er nu eigenlijk gaat gebeuren met verzorgingshuis St. Petrus. Het ontwijkende antwoord daarop was dat dit (mede)bepaald wordt door het zorgkantoor.

Zorgkantoor Westland Schieland Delfland, waaronder Lansingerland valt, is DSW te Schiedam. Het zorgkantoor stelt de zorgzwaarte vast en regelt de financiering voor verblijf volgens de richtlijnen voor langdurige zorg. Het feit blijft dat Laurens Zorg op basis van indicatie en de daaraan hangende financiering een zorgvoorziening overeind moet houden waar kwalitatief goede zorg op maat geleverd wordt, binnen een gezonde bedrijfsvoering.
Aanwezigen, waaronder heel veel 50-plussers, begrepen toch niet goed hoe het kan dat van dezelfde zorgaanbieder binnenkort een nieuwe locatie wordt geopend en de voortzetting van een andere, naburige locatie onzeker is. Daarbij moet bedacht worden dat de eerste plannen voor de bouw van De Stander werden gemaakt in een tijd dat er nog niet zo fors werd bezuinigd op 24-uurszorg voor ouderen met een gemiddelde zorgindicatie.

Een ander punt dat bij de presentaties benadrukt werd, was dat het belangrijk is dat een verzorgingshuis zoals de Oranjehoeck in een woonwijk en vlakbij voorzieningen wordt gesitueerd, maar de realiteit is dat de meeste demente ouderen in hun laatste levensjaar nauwelijks buiten de woonvoorziening komen. Zo zit er niet alleen een tijdgat tussen de tekentafelplannen en de werkelijke oplevering, maar ook een verschil in wenselijkheid en realiteit.

Check Also

Raad van State tikt gemeente Lansingerland op de vingers

Lansingerland - Dunea is in de zaak die het bedrijf tegen gemeente Lansingerland in verband met de bouw van Bleizo bij de Raad van State had aangespannen in het gelijk gesteld. Toch kan het bedrijf de kosten niet verhalen bij Lansingerland. De Raad van State verwijst voor het verkrijgen van een eventuele nadeelcompensatie naar ProRail.