woensdag 21 maart 2018 | week 12
Home » Algemeen » Maaien in het buitengebied

Maaien in het buitengebied

Vanaf 15 juni start de gemeente met het maaien van de bermen en een deel van de slootkanten in Lansingerland.
Op veel plekken wordt niet alles helemaal kort gemaaid. Bijvoorbeeld langs de randen bij slootkanten en bermen of begroeiing die in de sloot staat. Dit kan de indruk geven dat dit vergeten is, maar dit is juist bewust gedaan. Bij het maaien wordt rekening gehouden met de flora, diverse dieren, vogels, insecten en hun verblijfplaatsen. Door deze te ontzien en te beschermen worden planten- en diersoorten behouden. En daarmee de biodiversiteit in onze gemeente uitgebreid.
Het maaien op dit uitgekozen moment is gunstig voor de ontwikkeling van (bloemrijke-) vegetatie en op sommige punten voor de veiligheid. Vanwege het broedseizoen worden vogels zo min mogelijk verstoord. De broedlocaties worden geïnventariseerd en ontzien tot na het broeden. Er wordt gestart met het maaien van de bermen. Daarna volgt het schoonmaken van een aantal sloten. Half juli zijn al deze werkzaamheden afgerond.
Informatie: afdeling Beheer en Onderhoud via telefoonnummer 14 010.

Check Also

Ouderenadviseur Welzijn Lansingerland

Lansingerland – Voor alle vragen betreffende Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën en de WMO kunnen mensen …