maandag 10 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Alliantie Behoud ’t Web krijgt groen licht van de gemeenteraad
Lansingerland - Na nog weer een uitgebreide discussie stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland om niet. Alliantie Behoud ’t Web kan uitvoering gaan geven aan de plannen waarvoor ze als uiterste houdbaarheidsdatum 1 juni hadden genoemd. Het college van b. en w. gaat verder met het uitwerken van een toekomstbeeld voor De Snip en doet medio oktober daarvoor een voorstel aan de raad.

Alliantie Behoud ’t Web krijgt groen licht van de gemeenteraad

Alliantie Behoud ’t Web krijgt groen licht van de gemeenteraad

Lansingerland – Na nog weer een uitgebreide discussie stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland om niet. Alliantie Behoud ’t Web kan uitvoering gaan geven aan de plannen waarvoor ze als uiterste houdbaarheidsdatum 1 juni hadden genoemd. Het college van b. en w. gaat verder met het uitwerken van een toekomstbeeld voor De Snip en doet medio oktober daarvoor een voorstel aan de raad.

Freek J. Zijlstra

Jorien van der Meulen woont naast ’t Web en liet een heel ander geluid horen dan haar buurman een paar weken geleden deed bij de commissie Samenleving. Ze is blij met de uitstraling van het gebouw en omliggende ruimte en bepleit het behouden van een ontmoetingsplek voor verenigingen en het programmeren van culturele activiteiten. “Het cultuuraanbod in Bleiswijk mag niet verschralen!” was haar waarschuwing. Ze is van mening dat de gemeente met de initiatieven die de alliantie Behoud ’t Web wil ontplooien ‘goud’ in handen heeft.
Mario van Vliet, voortrekker van alliantie Behoud ’t Web, pakte de laatste kans om de gemeenteraad over de streep te trekken. Hij verhaalde over veel positieve reacties op het gezamenlijk initiatief met Bibliotheek Oostland om een echt cultuurhuis van ’t Web te maken. Een plaats om te lezen, te ontmoeten, met elkaar muziek te oefenen en theater te maken en culturele programma’s bij te wonen. Hij kondigde aan dat al vanaf december dit jaar optredens zullen worden verzorgd, variërend van cabaret tot flamenco dans, van poëzie tot filmvertoningen, met lokale en landelijke gasten en voor alle leeftijden. Met het noemen van die plannen en de daaraan gekoppelde deadline van 1 juni, zette het bestuur van Behoud ’t Web de gemeenteraad onder druk om nog tijdens deze vergadering een besluit te nemen. Voortbestaan van ‘t Web betekent ook het maken van een doorstart van Crescendo, de Bleiswijkse muziek- en toneelvereniging, die anders in financieel zwaar weer terecht zou komen.

De knip van De Snip

Na uitvoerige beraadslagingen in de commissievergadering Samenleving werden door het indienen van een amendement onder leiding van Nelleke Bouman (CDA) de toekomstplannen van De Snip losgekoppeld van de besluitvorming over verplaatsing van de bibliotheek naar ‘t Web (punt 4 van het raadsbesluit). Daarmee werd het geven van groen licht voor de plannen van alliantie Behoud ’t Web en de voortgezette discussie daarover aanmerkelijk vergemakkelijkt.
Toch wil Leefbaar 3B wil bij monde van Wouter Hoppenbrouwer nog steeds dat de bibliotheek in De Snip blijft en alliantie Behoud ’t Web bijvoorbeeld vijf jaar de mogelijkheid bieden om van ’t Web een cultuurpodium te maken. Hij blikt daarbij terug naar de verhoogde huren en de verlaagde subsidies, als oorzaken van de problemen en kijkt volgens de andere partijen te weinig planmatig vooruit.
Die acht partijen waren het wel eens dat er een goed plan ligt voor een cultuurhuis en men was vooral enthousiast omdat het een resultaat van initiatieven uit de samenleving betreft. Zo blijft er wél een bibliotheek in Bleiswijk en kan van ’t Web een bruisende ontmoetingsplek gemaakt worden. De Snip blijft bovendien beschikbaar voor maatschappelijke functies. Maar, voor dat gebouw moet dan wel een beter plan komen dan er nu ligt, “en dat menen we verrekte serieus,” aldus Alexander Kuiper (VVD).
Wethouder Ankie van Tatenhove sprak haar waardering uit over het inhoudelijk gevoerde debat en feliciteerde initiatiefneemster Bouman met het resultaat. Ze beloofde dat ze de extra tijd goed gaat benutten om na te denken over het beste gebruik van De Snip.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft het amendement over vervanging van punt 4 – met uitzondering van Leefbaar 3B ondanks een extra schorsing – aangenomen en het complete raadsbesluit vervolgens aangenomen, zonder de steun van fracties Leefbaar 3B en Neeleman. Het besluit houdt in dat: 1) verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland om niet zal plaatsvinden, 2) een bedrag van € 78.000 voor verbouwings- en aanpassingskosten van ’t Web beschikbaar wordt gesteld, 3) de boekwaarde van ’t Web van € 655.000 afgewaardeerd wordt, en 4) het college uiterlijk in de raadsvergadering van 28 oktober 2017 een voorstel aan de raad doet voor een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip, onder voorwaarden dat toekomstige partners bijdragen aan een bruisende, bindende, boeiende dorpskern van Bleiswijk, deze partners bijdragen aan een zo rendabel en gezond mogelijke exploitatie van het gebouw en dat huidige gebruikers (anders dan de bibliotheek) met hun activiteiten in De Snip blijven.

Check Also

Lotgenotencontact voor mensen met rouw en verlies

Bergschenhoek – Juist nu, in deze maand van zoveel warme gevoelens, kan de pijn van …

Geef een reactie