zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Nieuws » Verbaasd over wat er allemaal in de natuur is te zien

Verbaasd over wat er allemaal in de natuur is te zien

Basisscholen bezoeken Zuidpolder:

Verbaasd over wat er allemaal in de natuur is te zien

Berkel en Rodenrijs – Niet op de I-pad of Laptop, maar puur in de natuur zagen leerlingen van de Prinses Máximaschool woensdag 31 mei wat er allemaal in de nog aanwezige natuurgebieden in Lansingerland is te zien. De vele soorten bloemen en waterplanten, de waterdiertjes en verschillende weidevogels. Ze keken hun ogen uit. Wethouder Jeroen Heuvelink kwam ook nog even langs, want ook hij is van mening dat we wat we nog hebben aan natuurgebied in Lansingerland moeten blijven koesteren en beschermen.

John Hofman

Alle scholen in Lansingerland zijn door stichting Natuurmonumenten uitgenodigd om eens wat uitgebreider kennis te maken met wat de natuur ons biedt. Stadsboswachter Maurice Kruk was daarvoor ook naar de Melkschuur gekomen, het Informatiepunt van Natuurmonumenten in de Zuidpolder in het Rodenrijs, om de kinderen uitleg te geven over de vele soorten bloemen en waterdiertjes. Begeleid door docenten en ouders zochten de kinderen naar (voor deze keer) ‘nep’vogelnestjes in het gebied en mochten ze met schepnetjes waterdiertjes vangen en bekijken om ze daarna weer in het water terug te doen. Tot nu toe hebben zich ongeveer zes scholen aangemeld om naar Zuidpolder te komen. Dat is, in verhouding tot het aantal basisscholen in Lansingerland, nog niet echt veel. Toch is het van groot belang dat de kinderen de natuur beter leren kennen en dit niet alleen van plaatjes of via het internet te weten komen. Dan kunnen ze hopelijk later weer aan hun kinderen vertellen wat boterbloemen zijn en welke weidevogels ze zien als ze door de natuurgebieden fietsen. Basisscholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor een excursie in Zuidpolder. De schoolleiding bepaalt zelf welke groepen er naar toe gaan.
Wethouder Heuvelink (D66) zei nog dat ‘meer groen’ nog steeds het speerpunt is van zijn partij. “De overheden zoals gemeenten en provincie staan nog steeds op één lijn wat dat betreft”, zei hij desgevraagd. Hoewel er, zoals altijd, geen geld is voor uitbreiding van natuurgebieden, moeten we er volgens de wethouder dan wel voor zorgen dat we de gebieden die we hebben, beschermen en onderhouden.
Aanmelden scholen kan via tel.nr. regiokantoor Natuurmonumenten: 010 – 2170141.

Check Also

Burgeriniatief het labyrint bijna voltooid

Berkel en Rodenrijs - In 2017 werd een burgerinitiatief van Koos Zijlstra beloond door de gemeenteraad met een startsubsidie. Dit was de eerste stap naar de realisatie van zijn idee; de aanleg van een labyrint in het Annie M.G. Schmidtpark. Op zaterdag 26 mei zal het labyrint geopend worden. Maar hoe kwam het tot stand?