woensdag 23 mei 2018 | week 21
Home » Politiek » PvdA-fractie is tegen conceptbrief BRR over RTHA
Lansingerland - Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) door verkenner Joost Schrijnen een draagvlakonderzoek laten uitvoeren en gevraagd een advies op te stellen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Vervolgens heeft de BRR naar aanleiding van het advies van de verkenner en de consultaties in de betrokken gemeenteraden en de Provinciale Staten een conceptbrief opgesteld. Hierin is het gemeenschappelijke BRR-advies voor het nieuw te nemen luchthavenbesluit aangegeven.

PvdA-fractie is tegen conceptbrief BRR over RTHA

PvdA-fractie is tegen conceptbrief BRR over RTHA

Lansingerland – Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) door verkenner Joost Schrijnen een draagvlakonderzoek laten uitvoeren en gevraagd een advies op te stellen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Vervolgens heeft de BRR naar aanleiding van het advies van de verkenner en de consultaties in de betrokken gemeenteraden en de Provinciale Staten een conceptbrief opgesteld. Hierin is het gemeenschappelijke BRR-advies voor het nieuw te nemen luchthavenbesluit aangegeven.

Freek J. Zijlstra

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juni jl. werd genoemde conceptbrief als hamerstuk vastgesteld. Voordat het zover was legde Gerard Bovens namens de PvdA-fractie de volgende stemverklaring af:
‘De brief van de BRR ziet het advies van de verkenner als een gewogen pakket op basis van gesprekken met vele belanghebbenden en de luchthaven. Het advies schept een balans tussen de baten en lasten voor de luchthaven en de omgeving, zo geeft de BRR aan. Wat de PvdA-fractie betreft had met dit standpunt volstaan kunnen worden. Daarmee was er ook aansluiting geweest met de standpunten van VNO-NCW West en van de luchthaven zélf en was er bovendien sprake geweest van een zeer breed maatschappelijk draagvlak. De knip, die in de BRR-brief wordt gelegd tussen de periode tót en de periode ná de eventuele verplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer, staat op gespannen voet met de huidige vergunning van de luchthaven en zal in de praktijk dus niet effectief blijken te zijn. De PvdA fractie zal dan ook tegen dit raadsvoorstel stemmen. De PvdA vindt het een gemiste kans om voor alle betrokkenen de zaken nu goed en duidelijk te regelen.’

De conceptbrief van de BRR wordt in juni ter instemming aan de gemeenteraden en staten van alle BRR-leden (gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland; Provincie Zuid-Holland) voorgelegd. Het is de bedoeling dat de BRR op 30 juni, na de bestuurlijke behandeling bij alle BRR-leden, de definitieve brief vaststelt en in juli aan de staatssecretaris verzendt.

Check Also

Afscheid burgemeester Werner ten Kate

Giessenlanden – Burgemeester Werner ten Kate van de gemeente Giessenlanden heeft zijn ontslag ingediend bij …