woensdag 23 mei 2018 | week 21
Home » Politiek » Bezorgdheid ondernemers over komst Holland Outlet Mall in Zoetermeer
Lansingerland - Insprekers namens lokale winkeliersverenigingen en een motie van het CDA en WIJ Lansingerland moesten bij de leden van de gemeenteraad een uitspraak over de ongewenste vestiging van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer ontlokken. Na een uitvoerige gedachtewisseling werd de sterk afgezwakte motie, die slechts over het onder de aandacht brengen van zorg ging, aangenomen.

Bezorgdheid ondernemers over komst Holland Outlet Mall in Zoetermeer

Bezorgdheid ondernemers over komst Holland Outlet Mall in Zoetermeer

Lansingerland – Insprekers namens lokale winkeliersverenigingen en een motie van het CDA en WIJ Lansingerland moesten bij de leden van de gemeenteraad een uitspraak over de ongewenste vestiging van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer ontlokken. Na een uitvoerige gedachtewisseling werd de sterk afgezwakte motie, die slechts over het onder de aandacht brengen van zorg ging, aangenomen.

Freek J. Zijlstra

Namens de winkeliersvereniging van Berkel Centrum sprak Ronald Vedder de leden van de gemeenteraad aan het begin van de vergadering op donderdag 1 juni jl. toe. Zijn vereniging representeert ruim 95% van de daar gevestigde winkeliers. Het gaat goed in Berkel Centrum; er is een gemiddelde leegstand van nog geen 4% en dat wil men ook in de toekomst graag zo houden. Als de plannen tot het vestigen van een Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer doorgaat, zou dat naar schatting 6,5 miljoen bezoekers uit de hele regio aantrekken. Potentiële kopers die dan voor de aankoop van schoenen, mode- en sportartikelen niet meer naar de plaatselijke winkels zouden gaan, waardoor een forse omzetdaling te voorzien is. Juist in een periode dat de markt aantrekt en er plannen zijn om Berkel Centrum in westelijke richting verder uit te breiden. Vedder wil dat de gemeenteraad zich krachtig uitspreekt tegen vestiging van de HOM.
Thomas de With sprak de gemeenteraad toe namens de winkeliersvereniging Bleiswijk. Vanwege de ligging, grenzend aan Zoetermeer, lijkt Bleiswijk het meest kwetsbaar als realisatie van de HOM doorgaat. Hij benadrukt het concept waarin de geïntegreerde locatie van de HOM en de langgerekte winkelpassage een aanzuigende werking op het winkelend publiek zal hebben om maar gelijk alle inkopen daar te gaan doen. Dat effect op het koopgedrag moeten we niet onderschatten, vindt De With. De Dorpsstraat in Bleiswijk staat garant voor kennis, vakmanschap en beleving. Door de kleinschaligheid kennen kopers en verkopers elkaar. Men verkoopt vooral kwaliteitsproducten tegen een daarvoor geldende en eerlijke prijs.

De motie

Hans van der Stelt (CDA) verwijst bij het indienen van de motie naar het besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer eind januari waarin ingestemd werd met het vervolg van de planvorming voor de realisatie van de HOM, waarmee 31.000 vierkante meter extra ruimte beschikbaar komt voor detailhandel ter plaatse. Hij is met mede-indiener WIJ Lansingerland van mening dat de ontwikkeling van een factory outlet center in Zoetermeer niet past in de visie op toekomstbestendige winkelstructuren van het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Detailhandel Nederland. Volgens schattingen van onderzoeksbureau DTNP zou de HOM een aanvankelijke omzetdaling van 4-6% kunnen hebben op de gemeenten in de regio, die na de aanzuigende werking van winkelend publiek nog groter kan worden. Dat kan op termijn tot leegstand leiden en verminderde attractiviteit van onze winkelcentra.
De motie roept ten eerste het college van b. en w. op de zorgen van de Ondernemersvereniging Zuid-Holland en de winkeliersverenigingen in Lansingerland onder de aandacht te brengen van het college van b. en w. van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vervolgens vraagt de motie om er bij hen op aan te dringen de ontwikkeling van de HOM respectievelijk niet door te zetten of goed te keuren.

Geloven in eigen kracht

Partijen wilden niet verder gaan dan deel één van de motie. Besluiten worden nu eenmaal door de gemeenteraad van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten genomen, was de mening. De motie heeft niet meer dan een symbolische waarde; we leven nu eenmaal in een vrije markt economie (VVD). Niemand is voor leegstand, we willen allemaal bruisende kernen. Maar, wij waren indertijd ook niet tegen een outletcentrum in Bleizo? (D66) Laten we daarentegen vooral werken aan de eigen kracht en onze winkelkernen versterken waar het kan en nodig is (GroenLinks, D66). ‘Je stuurt elkaar toch geen kanonneerboten?’ vroeg de PvdA zich af. Laten we in overleg gaan met onze buren! De Leefbaar 3B-fractie gooide het over een andere boeg: ‘We kunnen door het maken van drie krachtige en levendige kernen onze buren een poepie laten ruiken!’ De ChristenUnie bracht het weer terug tot de oproep van de motie: ‘We zitten hier voor de belangen van onze inwoners en winkeliers. We hebben de insprekers namens de winkeliers gehoord en behoren hun zorgen en gevoelens te delen en dat moeten we gewoon laten horen aan Zoetermeer en de provincie. Die gaan over de besluitvorming.’
Wethouder Albert Abee (CDA) stelde zich opvallend terughoudend op. “Ik begrijp de zorg van de winkeliers over de eventuele komst van de HOM. Wij wachten liever nog de cijfers van de doorrekening van de effecten af. Wij hebben goede winkelcentra met weinig leegstand en daar moeten we ons op richten.”
Mede-indiener van de motie Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) benadrukte nog maar eens dat we nu in een heel nieuwe realiteit leven met de dreigende ontwikkelingen van de HOM in onze regio en dat het minste wat we voor onze eigen winkeliers kunnen doen is het uitspreken van zorg. Dat was dan ook het enige punt in de motie dat na stemming een meerderheid in de raad haalde.

Check Also

Rotonde sluit voorgoed de deuren

Berkel en Rodenrijs - Aan een ‘instituut’ is zaterdagavond 12 mei een einde gekomen. In het bijzijn van rond de 250 gasten werd voor de laatste keer feest gevierd in Rotonde; de jeugdsoos die in de zestiger jaren van start ging in de Herenstraat, verhuisde naar de Oostersingel en tenslotte enkele tientallen jaren geleden neerstreek in een eigen gebouw op sportpark Het Hoge Land.