maandag 25 september 2017 | week 39
Home » Algemeen » Thema-avond fietsveiligheid

Thema-avond fietsveiligheid

Welke ervaringen met onveiligheid hebben fietsers in Lansingerland? Hoe wordt de inrichting van straten en fietspaden in de gemeente ervaren? Hoe kunnen verkeerslessen bijdragen aan de veiligheid? Dit is een greep uit de onderwerpen die dinsdagavond 30 mei aan de orde komen tijdens een speciale thema-avond over fietsveiligheid.
De gemeenteraad van Lansingerland gebruikt deze avond om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken organisaties, zoals politie, Fietsersbond en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Onder voorzitterschap van Nelleke Bouman komen verschillende thema’s aan bod. Elk thema wordt kort door een spreker geïntroduceerd. Daarna is er gelegenheid om hierover in gesprek te gaan.
De thema-avond vindt plaats op dinsdag 30 mei van 20.00 tot 22.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van Lansingerland. Iedereen is welkom om te komen luisteren of mee te praten. Het is prettig als u zich vooraf aanmeldt. Dit kunt u doen door een email te sturen naar email aan griffie@lansingerland.nl.

Check Also

Kranenburg vernieuwt

Bleiswijk - Winkelcentrum Kranenburg in hartje Bleiswijk bestaat in november 20 jaar. Onlangs vertrok de Marskramer, waardoor er een pand leeg kwam te staan. Enkele ondernemers van Kranenburg hebben de ambitie om de toekomst tegemoet te zien in een ruimer pand. Ze vonden elkaar en maakten mooie plannen.