zondag 19 november 2017 | week 46
Home » Algemeen » Thema-avond fietsveiligheid

Thema-avond fietsveiligheid

Welke ervaringen met onveiligheid hebben fietsers in Lansingerland? Hoe wordt de inrichting van straten en fietspaden in de gemeente ervaren? Hoe kunnen verkeerslessen bijdragen aan de veiligheid? Dit is een greep uit de onderwerpen die dinsdagavond 30 mei aan de orde komen tijdens een speciale thema-avond over fietsveiligheid.
De gemeenteraad van Lansingerland gebruikt deze avond om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken organisaties, zoals politie, Fietsersbond en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Onder voorzitterschap van Nelleke Bouman komen verschillende thema’s aan bod. Elk thema wordt kort door een spreker geïntroduceerd. Daarna is er gelegenheid om hierover in gesprek te gaan.
De thema-avond vindt plaats op dinsdag 30 mei van 20.00 tot 22.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van Lansingerland. Iedereen is welkom om te komen luisteren of mee te praten. Het is prettig als u zich vooraf aanmeldt. Dit kunt u doen door een email te sturen naar email aan griffie@lansingerland.nl.

Check Also

Flinke belangstelling voor concert geeft weer hoop voor de toekomst

Bleiswijk - De stoelen stonden weer netjes in rijen opgesteld tijdens het Najaarsconcert van muziekvereniging Crescendo, zaterdag 11 november in 't Web. Dat is ook een noodzaak als je gaat 'vliegen' om diverse landen te bezoeken, want het thema was 'Vlieg met me mee'. Heel fijn was, dat nagenoeg alle stoelen bezet waren en dat geeft Crescendo moed om fris en fruitig door te gaan waarmee ze bezig is: mooie muziek maken en de mensen een fijne avond te bezorgen. Zaterdagavond lukte dat perfect.