vrijdag 23 maart 2018 | week 12
Home » Politiek » Stand van zaken advies RTHA
Lansingerland - Het voorlopig advies dat de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan staatssecretaris Dijksma wil uitbrengen luidt: De huidige geluidsruimte wordt gehandhaafd en niet opgerekt om meer vluchten mogelijk te maken. De colleges van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland ondersteunen het advies. Vervolgens moet Provinciale Staten zich hier nog over uitspreken, pas dan moet Dijksma een besluit nemen.

Stand van zaken advies RTHA

Stand van zaken advies RTHA

Lansingerland – Het voorlopig advies dat de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan staatssecretaris Dijksma wil uitbrengen luidt: De huidige geluidsruimte wordt gehandhaafd en niet opgerekt om meer vluchten mogelijk te maken. De colleges van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland ondersteunen het advies. Vervolgens moet Provinciale Staten zich hier nog over uitspreken, pas dan moet Dijksma een besluit nemen.

Peter Tetteroo

Provincie Zuid-Holland geeft op 28 juni 2017 advies aan de staatssecretaris over een nieuw luchthavenbesluit voor het Rotterdamse vliegveld. Maar eerst wil Provinciale Staten uw mening horen en organiseert daarom ze een openbare hoorzitting op 24 mei in het Worldhotel Wings, aan het Rotterdam Airportplein 55, in Rotterdam.

Wilt u inspreken?

Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw reactie op het concept-advies, dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorleggen, kenbaar maken. Het concept-advies is in te zien op de website van Provinciale Staten; https://staten.zuid-holland.nl. U leest daar ook hoe zich als inspreker kunt opgeven.

Helikopters

De verkenner Joost Schrijnen bedacht nog een alternatieve optie zodat het vliegveld toch meer commerciële vluchten kan verwerken en binnen de geluidsnorm blijven. Als de helikopters naar een andere plek verhuizen komt er geluidsruimte vrij en die kan dan door de burgerluchtvaart opgevuld worden. Pech voor de mensen die onder de aanvliegroute wonen, fijn voor de mensen die last hebben van de helikoptervluchten. Wethouder Simon Fortuyn: “Mocht dat de uitkomst worden is er eerst weer nieuw onderzoek nodig naar geluidsoverlast en luchtverontreiniging en een nieuw advies.”

Check Also

Verkiezingen zijn altijd bijzonder

Verkiezingen zijn altijd bijzonder Beste kiezers, Wij zijn er klaar voor! De potloden zijn geslepen …