zaterdag 23 september 2017 | week 38
Home » Politiek » Stand van zaken advies RTHA
Lansingerland - Het voorlopig advies dat de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan staatssecretaris Dijksma wil uitbrengen luidt: De huidige geluidsruimte wordt gehandhaafd en niet opgerekt om meer vluchten mogelijk te maken. De colleges van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland ondersteunen het advies. Vervolgens moet Provinciale Staten zich hier nog over uitspreken, pas dan moet Dijksma een besluit nemen.

Stand van zaken advies RTHA

Stand van zaken advies RTHA

Lansingerland – Het voorlopig advies dat de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan staatssecretaris Dijksma wil uitbrengen luidt: De huidige geluidsruimte wordt gehandhaafd en niet opgerekt om meer vluchten mogelijk te maken. De colleges van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland ondersteunen het advies. Vervolgens moet Provinciale Staten zich hier nog over uitspreken, pas dan moet Dijksma een besluit nemen.

Peter Tetteroo

Provincie Zuid-Holland geeft op 28 juni 2017 advies aan de staatssecretaris over een nieuw luchthavenbesluit voor het Rotterdamse vliegveld. Maar eerst wil Provinciale Staten uw mening horen en organiseert daarom ze een openbare hoorzitting op 24 mei in het Worldhotel Wings, aan het Rotterdam Airportplein 55, in Rotterdam.

Wilt u inspreken?

Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw reactie op het concept-advies, dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorleggen, kenbaar maken. Het concept-advies is in te zien op de website van Provinciale Staten; https://staten.zuid-holland.nl. U leest daar ook hoe zich als inspreker kunt opgeven.

Helikopters

De verkenner Joost Schrijnen bedacht nog een alternatieve optie zodat het vliegveld toch meer commerciële vluchten kan verwerken en binnen de geluidsnorm blijven. Als de helikopters naar een andere plek verhuizen komt er geluidsruimte vrij en die kan dan door de burgerluchtvaart opgevuld worden. Pech voor de mensen die onder de aanvliegroute wonen, fijn voor de mensen die last hebben van de helikoptervluchten. Wethouder Simon Fortuyn: “Mocht dat de uitkomst worden is er eerst weer nieuw onderzoek nodig naar geluidsoverlast en luchtverontreiniging en een nieuw advies.”

Check Also

College van b. en w. is tevreden over viering 10 jaar Lansingerland

Lansingerland - In het kader van het tienjarig bestaan van Lansingerland werden er twee weekenden op rij mega grote evenementen door de gemeente georganiseerd. Het college van b. en w. kijkt met tevredenheid terug op de goed bezochte activiteiten waar op geen enkele manier ongeregeldheden of vervelende calamiteiten zijn opgetreden. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2016 zijn gepubliceerd. De gemeente krijgt een dikke 7.