zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Politiek » Een ‘Like’ voor uitvoering Wmo-voorzieningen
Lansingerland - Sinds de start van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 heeft de gemeente een aantal wijzigingen en initiatieven doorgevoerd. Zo is voor de huishoudelijke ondersteuning resultaat financiering ingevoerd en kunnen inwoners gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers. Daarnaast is de pilot Take Care gestart, dit is een laagdrempelige, integrale vorm van ondersteuning.

Een ‘Like’ voor uitvoering Wmo-voorzieningen

Een ‘Like’ voor uitvoering Wmo-voorzieningen

Lansingerland – Sinds de start van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 heeft de gemeente een aantal wijzigingen en initiatieven doorgevoerd. Zo is voor de huishoudelijke ondersteuning resultaat financiering ingevoerd en kunnen inwoners gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers. Daarnaast is de pilot Take Care gestart, dit is een laagdrempelige, integrale vorm van ondersteuning.

Peter Tetteroo

Om de effecten van deze wijzigingen en initiatieven in beeld te brengen heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de ervaringen van onze inwoners. Ook werd onderzocht of alle inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, deze ook ontvingen en hoe het komt dat sommige inwoners hun indicatie voor hulp en ondersteuning niet- of slechts deels aanvragen. Het bureau Anders Ellfers Felix voerde dit onderzoek uit.

Veel waardering

Een ruime meerderheid van de cliënten is tevreden over de geleverde zorg door zorg aanbieders en de dienstverlening door de gemeente Lansingerland. De eigen bijdrage blijkt geen significante reden van zorgmijding te zijn. Zowel cliënten als zorg aanbieders zijn kritisch over huishoudelijke hulp op basis van resultaatfinanciering. Wethouder Ankie van Tatenhove: “In plaats van uurtje-factuurtje is werken met zichtbare resultaten veel beter. Het gaat er niet om hoeveel uur de hulp geweest is, maar of het huis goed schoon is.” Zorgaanbieders zijn in ruime meerderheid tevreden over de dienstverlening door de gemeente.

Verbeterpunten

De informatievoorziening kan beter. Een betere communicatie over de mogelijkheden van de Wmo en beter zicht krijgen op inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, is gewenst. De aanvraagprocedure en aandacht voor persoonlijke situatie bij indicaties, moet makkelijker worden. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over de omvang van huishoudelijke hulp en de communicatie over eigen bijdrage moet beter. Het is de bedoeling dat de gemeente in gesprek blijft met de zorgaanbieders over de kwaliteit van de geboden hulp en ondersteuning. Tot slot vraagt men om aandacht voor het aantal verschillende zorgverleners dat over de vloer komt. Ankie van Tatenhove: “We draaien deze pilot nu twee jaar en de positieve belevingen en waardering die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn voor ons een stimulans om op deze voet verder te gaan.” Simon Fortuyn: “Want al is het goed, het kan altijd nog beter.”

Check Also

Rotonde sluit voorgoed de deuren

Berkel en Rodenrijs - Aan een ‘instituut’ is zaterdagavond 12 mei een einde gekomen. In het bijzijn van rond de 250 gasten werd voor de laatste keer feest gevierd in Rotonde; de jeugdsoos die in de zestiger jaren van start ging in de Herenstraat, verhuisde naar de Oostersingel en tenslotte enkele tientallen jaren geleden neerstreek in een eigen gebouw op sportpark Het Hoge Land.