woensdag 23 mei 2018 | week 21
Home » Politiek » Economische visie Lansingerland voor de lange termijn
Lansingerland - De kernen, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn alle drie verschillend en hebben economisch gezien hun eigen potentie en mogelijkheden. In de Toekomstvisie 2040 en Structuurvisie 2025 verwoordt de gemeente haar lange termijn ambities op het gebied van wonen, werken, recreëren en sociale samenhang.

Economische visie Lansingerland voor de lange termijn

Netwerkontbijt voor lokale ondernemers

Economische visie Lansingerland voor de lange termijn

Lansingerland – De kernen, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn alle drie verschillend en hebben economisch gezien hun eigen potentie en mogelijkheden. In de Toekomstvisie 2040 en Structuurvisie 2025 verwoordt de gemeente haar lange termijn ambities op het gebied van wonen, werken, recreëren en sociale samenhang.

Peter Tetteroo

Lansingerland is een interessante vestigingslocatie voor internationale en nationale bedrijvigheid en de meest innovatieve en duurzame greenport van de wereld. Ondernemers kiezen voor Lansingerland omdat ze er prettig wonen, de kwaliteit van de bedrijventerreinen waarderen, de bereikbaarheid op orde is en de gemeentelijke dienstverlening boven het gemiddelde ligt. Er is ruimte voor uitbreiding van de werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen neemt toen en groeit tenminste evenredig met de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Onderwijs en bedrijfsleven slagen er goed in om vraag en een aanbod van arbeid op elkaar af te stemmen. De aantrekkelijkheid en beleving van Lansingerland is verhoogd voor de eigen bewoners, toeristen en winkelend publiek uit de regio. Dit geeft een stimulans aan de economie en werkgelegenheid in Lansingerland. Een grotere aantrekkelijkheid kan ook leiden tot nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven. Om bovenstaande te realiseren is een nadere uitwerking van deze ambities nodig. Dit gebeurt mede tijdens een netwerkontbijt voor lokale ondernemers.

Lokale ondernemers

Wethouder Albert Abee: “Er liggen ontzettend veel kansen op ondernemersgebied voor Lansingerland. Natuurlijk moeten we opereren volgens de wetgeving uit Brussel die bij aanbestedingen voorschrijft dat deze Europees breed gedaan moeten worden. Dat neemt niet weg, dat we binnen die regels nadrukkelijk de lokale ondernemers uit nodigen om hun kansen te zien en te nemen.” Tijdens een netwerkontbijt dat we organiseren, kunt u als ondernemer input geven voor de nieuwe Economische Visie & Actieprogramma Lansingerland 2017-2025. U bent van harte welkom op 23 mei van 07.00 tot 09.30 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek.

Programma netwerkontbijt

Tijdens het ontbijt bespreken de deelnemers de vragen: Wat is uw visie? Hoe denkt u die te realiseren? De onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, kantoren, toerisme & recreatie & leisure, onderwijs-arbeidsmarkt-bedrijfsleven, weekmarkt en ZZP-ers. Wilt u als lokale ondernemer betrokken zijn bij de ontwikkeling van Lansingerland in 2025? Ontbijt en praat dan mee. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar ondernemers@lansingerland.nl met uw gegevens en bedrijfsnaam. Albert Abee: “We rekenen op minimaal 90 deelnemers.”

Check Also

Rotonde sluit voorgoed de deuren

Berkel en Rodenrijs - Aan een ‘instituut’ is zaterdagavond 12 mei een einde gekomen. In het bijzijn van rond de 250 gasten werd voor de laatste keer feest gevierd in Rotonde; de jeugdsoos die in de zestiger jaren van start ging in de Herenstraat, verhuisde naar de Oostersingel en tenslotte enkele tientallen jaren geleden neerstreek in een eigen gebouw op sportpark Het Hoge Land.