donderdag 27 juli 2017 | week 30
Home » Nieuws » Twee minuten van stilte

Twee minuten van stilte

Twee minuten van stilte

Berkel en Rodenrijs – In de drie kernen van Lansingerland werden donderdagavond 4 mei evenals in de rest van het land de mensen herdacht die sneuvelden in oorlogs- en vredesoperaties. Klokslag acht uur werd het twee minuten stil en kon je een speld horen vallen; uit respect voor degenen die het leven lieten voor hun vaderland.

Trees Borkus-Henskens

Vooraf gegaan door drie slagwerkers en tromgeroffel arriveerde vlak voor de dodenherdenking een stoet belangstellenden bij het monument op Plein 1945-1995 die een dienst bijwoonde in de dorpskerk of bijeen kwam in Rehoboth. Na het signaal Taptoe volgden de twee minuten stilte op het volle plein, waarna wethouder Albert Abee de aanwezigen toesprak.
“Getuigenissen uit de eerste hand verdwijnen om de verhalen door te geven. Velen moesten leven met verlies van familie en vrienden. Degenen die terug kwamen uit oorlogsgebieden werden bij thuiskomst niet altijd begrepen, want de opbouw van Nederland stond na de oorlog centraal, maar iedereen wist: dit nooit meer!” aldus de wethouder. “Maar we zien om ons heen dat mensen er nog steeds toe in staat zijn. Hier heerst vrede, maar leven in vrijheid is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Laten we ons blijven realiseren dat het fijn is om in vrijheid te leven en laten de verhalen blijven die een verdeeld verleden bevatten waarin keuzes gemaakt moesten worden.”
Nadat Dali Rosbach, leerlinge uit groep 7 van De Wilgenhoek, een passend gedicht had voorgedragen werden kransen en boeketten bij het monument en bij het naastgelegen Indiëmonument geplaatst. De plechtigheid werd afgesloten met het vullen van verschillende bakken waarin schoolkinderen bloemen schikten, waarna een defilé langs de monumenten volgde.

Check Also

Nol van der Zalm zet 80 kruisjes achter zijn naam

Bleiswijk - Morgen - op donderdag 20 juli - doet Nol van der Zalm als 80-jarige Bleiswijker de ogen open. Een voor velen bekende dorpsgenoot die niet heeft stil gezeten en kan terugzien op een druk en bewogen leven dat in 1937 begon in een wiegje in Molen aan t Harnas (achter Delft). Het gezin telde 15 kinderen, waarvan een broertje overleed in de oorlog van de honger. Dat heeft Nol getekend voor het leven; niets is vanzelfsprekend, altijd bezorgd om anderen.