zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Nieuws » Goede Vrijdag sfeervol afgesloten met de Passion Bleiswijk

Goede Vrijdag sfeervol afgesloten met de Passion Bleiswijk

Goede Vrijdag sfeervol afgesloten met de Passion Bleiswijk

Bleiswijk – De eigen vertolking van het passieverhaal door het Bleiswijkse middenkoor Lesito was al drie jaar achtereen een groot succes. Daarom was er op Goede Vrijdag 14 april weer een Passion Bleiswijk, een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde en de Katholieke kerk en Lesito, waarin het lijden van Christus op een passende en eigentijdse wijze werd herdacht.

Trees Borkus-Henskens

Na het gebed voor de stille tocht van pastor Marjo Wijsman en voorafgegaan door enkele Bleiswijkers die een groot kruis op hun schouders droegen, zette een lange stoet zich vanaf de Gereformeerde kerk in de Dorpsstraat in beweging om vervolgens in stilte de weg af te leggen richting de Rooms Katholieke kerk aan de Hoefweg. Nadat alle volgers en andere belangstellenden daar een plek in de kerkbanken hadden gevonden en de koorleden voor in de kerk klaar stonden werd het kruis naar binnen gedragen en in een daarvoor ingerichte hoek geplaatst.

Solisten

Lectrice Ati de Wilde heette iedereen welkom, waarna de ruim vijftig koorleden onder leiding van dirigent Gerard de Bruijn van zich lieten horen. Het lijdensverhaal werd voorgelezen en het koor zong een mix van nummers uit het eigen repertoire, de musical Jesus Christ Superstar en de huidige popmuziek. De herkenbare populaire nummers en sfeerbepalende elementen leverden daaraan tevens een bijdrage, begeleid door keyboardspeelster Carla Vollebregt.
Het koor Lesito bestond die avond uit 53 leden en begon in februari al aan de repetities voor de Passion. Koorlid en tevens soliste die avond Manon de Ridder-van Bemmelen legt uit: “Het koor is door het jaar heen kleiner, maar nu werd andere zangers de gelegenheid geboden om in projectvorm deel te nemen. Er waren echter meer gegadigden dan plekken, dus we moesten ook wat mensen teleurstellen.” Een speciale plek was er voor een aantal solisten. Willeke Geurtsen zong ‘Mary, did you know’, Tineke van der Knaap – voor de eerste keer als solist – ‘Als het leven soms pijn doet’, Manon de Ridder ‘De stilte’, Peet van der Meijden – voor het eerst gastlid én solist – en Arnold Janssen ‘Ken je mij’, Gerard de Bruijn en John van der Zalm ‘Zeg me’ en tenslotte John en Manon het laatste lied. “We zongen dit jaar met elf heren, wat voor een ongekende luxe en power borg stond.”
Na de Passion werden buiten op het plein lovende en positieve kritieken gehoord, maar ook een enkele kanttekeningen van mensen die liever wat minder harde muziek hoorden en daardoor waarschijnlijk wat duidelijker zang van de solisten. Maar iedereen was het er over eens dat de liedteksten ontzettend goed pasten bij het verhaal; nog beter dan voorgaande jaren.

Check Also

Burgeriniatief het labyrint bijna voltooid

Berkel en Rodenrijs - In 2017 werd een burgerinitiatief van Koos Zijlstra beloond door de gemeenteraad met een startsubsidie. Dit was de eerste stap naar de realisatie van zijn idee; de aanleg van een labyrint in het Annie M.G. Schmidtpark. Op zaterdag 26 mei zal het labyrint geopend worden. Maar hoe kwam het tot stand?