zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Politiek » Petitie tegen uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague Airport

Petitie tegen uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague Airport

Petitie tegen uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague Airport

Regio – Rotterdam the Hague Airport (RTHA) wil uitbreiden. Op 13 april bood de voorzitter van de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) in het gemeentehuis van Lansingerland een petitie aan ter ondersteuning van het bewonersprotest tegen de voorgenomen uitbreiding. Mevrouw Bom nam als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, in haar hoedanigheid van voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR), de petitie in ontvangst, samen met de wethouders Fortuyn (Lansingerland en Langenberg (Rotterdam).

Peter Tetteroo

Tekst van de petitie: ‘Wij, omwonenden van Rotterdam The Hague Airport constateren dat RTHA om een uitbreiding vraagt van de geluidsruimte, waarmee het aantal vluchten bijna verdubbeld wordt. Een groot deel daarvan zal plaatsvinden in de vroege ochtend en de late avond. Dit betekent meer geluidsoverlast en slaapverstoring voor omwonenden, ongezonde lucht in de woonomgeving en een waardedaling van de woningen. De rekening voor meer vluchten komt daarmee geheel bij de omwonenden te liggen. Wij verzoeken de regering, lokale en provinciale bestuurders om in het nieuwe luchthavenbesluit de omwonenden en het leefmilieu te beschermen en de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport niet uit te breiden en zo toename van geluidsoverlast, slaapverstoring, broeikasgassen en luchtvervuiling te voorkomen’.

Aanbieding van de petitie

Bij de aanbieding sprak Hubert van Breemen, als voorzitter van de BTV, de ontvanger mevrouw Bom toe. Samengevat: Inmiddels zitten we op meer dan 700 huishoudens als lid en met deze petitie hebben we een nog grotere groep weten te bereiken. In een paar maanden tijd hebben we meer dan 2500 handtekeningen opgehaald via de website www.petitie.nl. De ondertekenaars van de petitie vragen de BRR om bescherming van de omwonenden en de leefomgeving en om de geluidsruimte van het vliegveld niet uit te breiden. Men wil geen toename van geluidsoverlast, slaapverstoring, broeikasgassen en luchtvervuiling. Met de kennis van nu, hadden we daaraan toegevoegd: “en geen vervangende vluchten bij uitplaatsing van het maatschappelijk verkeer”. Op 13 april 2017 staat het aantal ondertekeningen op 2.565. Wij verwachten, dat de BRR een conceptadvies gaat opstellen dat uitzicht biedt op afname van de geluidhinder door dit vliegveld, dat zo onwaarschijnlijk dicht bij gebieden met een groot aantal omwonenden, ligt”, aldus Van Breemen.

Vervolgstappen

Mevrouw Bom bedankte de heer Van Breemen voor zijn inspanningen en zei de meningen van de omwoners mee te wegen in het uiteindelijk advies dat eind juni naar de staatssecretaris zal gaan. Hubert van Breemen: “De staatssecretaris (Dijksma) heeft in 2013 gezegd dat voor haar de mening van de omwonenden de doorslag zal geven, nu met de formatie van een nieuw kabinet hopen we dat zij of haar opvolger deze belofte gestand zal doen.”

Check Also

Snelheid baart zorgen in de Oranjewijk

Berkel en Rodenrijs - Wijkvereniging Berkel Dorp nodigde haar leden uit voor de jaarvergadering die zoals gewoonlijk plaatsvond in zalencentrum Rehoboth. Met voor de pauze de officiële stukken en daarna een presentatie over veiligheid.