zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Politiek »

Waar komen de windmolens in Lansingerland?

Lansingerland – Op dinsdagavond 11 april jl. werd er een inloopavond over windenergie georganiseerd in het gemeentehuis. Bewoners konden zich uitgebreid laten informeren over de mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens door provincie Zuid-Holland, liefst in samenwerking met lokale initiatieven. Er kwamen genoeg geïnteresseerden op af die goed te woord werden gestaan door een groot aantal medewerkers van de provincie, DCMR, onderzoeksbureau Pondera en medewerkers van de gemeente.

Freek J. Zijlstra

Gemeente Lansingerland heeft een aantal locaties aangewezen, waarvan de bedrijventerreinen Oudeland en het noordelijk gelegen gedeelte van het Lage Bergse Bos inmiddels geschrapt zijn in verband met aanvliegroutes van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Wat overblijft binnen ons grondgebied is het gebied Prisma / Bleizo, rond het knooppunt van A12, het toekomstig NS-station Lansingerland-Zoetermeer met metro- en busverbindingen. In detail zou het gaan om een gedeelte van de Overbuurtsche Polder, tussen de Laan van Mathenesse en de Albert van ’t Hartweg.

Afspraken

Op provinciaal niveau is al in 2012 afgesproken, en in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd, dat een vijftiental gemeenten in onze regio samen windenergie gaan opwekken. Het gaat in totaal om het opwekken van 735,5 megawatt (MW) windenergie door 245 windturbines. Lansingerland heeft zich verplicht daarvan 12 MW duurzame windstroom met de bouw van vier turbines op te wekken, goed voor stroom ten behoeve van circa 7.200 huishoudens. Op dit moment wonen ruim 60.000 mensen in Lansingerland, dus deze ambitie lijkt toereikend om de helft van de inwoners van duurzame energie te voorzien. Anders benaderd: een turbine van 3 MW (= 3.000 kW) die op volle belasting draait gedurende een uur, produceert 3.000 kWh stroom. Een huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 3.500 kWh per jaar. Ter vergelijking: zonnepanelen verschillen sterk in hun efficiëntie, maar gemiddeld genomen levert tien vierkante meter aan zonnepanelen ongeveer 1.300 kWh aan stroom.
Na de uitvoering van het milieueffectonderzoek (Fase 2) zijn we nu in Fase 3 beland, waarin voorstellen voor windturbine locaties worden gepresenteerd, zienswijzen kunnen worden ingediend die snel zullen worden beantwoord. Het voornemen is in de periode na de zomer van 2017 met een besluit te komen (Fase 4). Volgens de huidige planningen moeten de windturbines in 2020 operationeel zijn.

Check Also

Snelheid baart zorgen in de Oranjewijk

Berkel en Rodenrijs - Wijkvereniging Berkel Dorp nodigde haar leden uit voor de jaarvergadering die zoals gewoonlijk plaatsvond in zalencentrum Rehoboth. Met voor de pauze de officiële stukken en daarna een presentatie over veiligheid.