maandag 1 mei 2017 | week 18
Home » Politiek »
0086411_scannen0236

Waar komen de windmolens in Lansingerland?

Lansingerland – Op dinsdagavond 11 april jl. werd er een inloopavond over windenergie georganiseerd in het gemeentehuis. Bewoners konden zich uitgebreid laten informeren over de mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens door provincie Zuid-Holland, liefst in samenwerking met lokale initiatieven. Er kwamen genoeg geïnteresseerden op af die goed te woord werden gestaan door een groot aantal medewerkers van de provincie, DCMR, onderzoeksbureau Pondera en medewerkers van de gemeente.

Freek J. Zijlstra

Gemeente Lansingerland heeft een aantal locaties aangewezen, waarvan de bedrijventerreinen Oudeland en het noordelijk gelegen gedeelte van het Lage Bergse Bos inmiddels geschrapt zijn in verband met aanvliegroutes van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Wat overblijft binnen ons grondgebied is het gebied Prisma / Bleizo, rond het knooppunt van A12, het toekomstig NS-station Lansingerland-Zoetermeer met metro- en busverbindingen. In detail zou het gaan om een gedeelte van de Overbuurtsche Polder, tussen de Laan van Mathenesse en de Albert van ’t Hartweg.

Afspraken

Op provinciaal niveau is al in 2012 afgesproken, en in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd, dat een vijftiental gemeenten in onze regio samen windenergie gaan opwekken. Het gaat in totaal om het opwekken van 735,5 megawatt (MW) windenergie door 245 windturbines. Lansingerland heeft zich verplicht daarvan 12 MW duurzame windstroom met de bouw van vier turbines op te wekken, goed voor stroom ten behoeve van circa 7.200 huishoudens. Op dit moment wonen ruim 60.000 mensen in Lansingerland, dus deze ambitie lijkt toereikend om de helft van de inwoners van duurzame energie te voorzien. Anders benaderd: een turbine van 3 MW (= 3.000 kW) die op volle belasting draait gedurende een uur, produceert 3.000 kWh stroom. Een huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 3.500 kWh per jaar. Ter vergelijking: zonnepanelen verschillen sterk in hun efficiëntie, maar gemiddeld genomen levert tien vierkante meter aan zonnepanelen ongeveer 1.300 kWh aan stroom.
Na de uitvoering van het milieueffectonderzoek (Fase 2) zijn we nu in Fase 3 beland, waarin voorstellen voor windturbine locaties worden gepresenteerd, zienswijzen kunnen worden ingediend die snel zullen worden beantwoord. Het voornemen is in de periode na de zomer van 2017 met een besluit te komen (Fase 4). Volgens de huidige planningen moeten de windturbines in 2020 operationeel zijn.

Check Also

0086492_los_pmd_afval

Reactie op het scheiden van PMD

Lansingerland - Vorige week publiceerden wij bijna twee pagina’s over de verwerking van GFT tot compost en het scheiden van PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) tot bruikbare grondstoffen voor de fabricage van nieuwe verpakkingsproducten. Vooral dat goed vóórscheiden van wat in de PMD-zak moet en ook op welke manier dan wel, riep bij lezers vragen op. We proberen het nog een keer uit leggen, best lastig, want eigenlijk moet je zélf zien wat er gebeurt bij het scheiden van alles wat in de PMD-zak zit.