dinsdag 16 januari 2018 | week 03
Home » Politiek » CDA op wijkbezoek

CDA op wijkbezoek

CDA op wijkbezoek

Lansingerland – De bezoeken van de CDA fractie aan diverse wijken in Lansingerland voorzien in een grote behoefte. Dat bleek begin april weer in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Daarbij viel op dat men vooral meer controle en handhaving van de gemeente wil om overlast in de wijk aan te pakken. Binnenkort stellen de CDA politici de problemen aan de orde in de gemeenteraad.

In Bergschenhoek werd dit keer de wijk Boterdorp bezocht. In oudere delen van deze wijk ondervindt men soms overlast van hangjongeren. Ouderen ervaren de kleine groepjes als bedreigend en vinden dat de gemeente hierin een taak heeft. In andere delen van de wijk was zorg over de onderhoudstoestand van de buitenruimte. Zo vond men de uitgevoerde werken aan de Leeuwenkuil onvoldoende, omdat het er nog regelmatig te nat is. Ook de oversteekplaats daar verdient volgens bewoners extra aandacht om de veiligheid te vergroten.

Oversteekplaatsen

In Berkel en Rodenrijs werd gestopt langs de Oostersingel en bij de paal op de Noordeindseweg. Volgens bewoners wordt er op de Oostersingel rond de oversteekplaatsen te hard gereden. Ook daar is behoefte aan maatregelen en meer toezicht. Zorg was er ook over scooters die vaak veel harder rijden dan is toegestaan en daardoor onverwacht opdoemen. Ook gebrek aan handhaving op parkeergedrag werd door bewoners ervaren als een gemis. In de buitenruimte vraagt het onderhoud aan grasperken en bomen volgens sommigen meer aandacht. Voor minder validen telt vooral de onderhoudssituatie van de trottoirs, omdat zij elke oneffenheid dagelijks tegenkomen. Ter plaatse van de paal in de Noordeindseweg telde de CDA fractie tijdens hun stop tien auto’s die vanuit het dorp vastliepen op de paal en weer moesten omkeren. De bebording schiet daar duidelijk tekort. Overigens worden op dit moment door de gemeente plannen ontwikkeld om de weg weer in noordelijke richting open te kunnen stellen. Daardoor wordt volgens de CDA fractie een betere verdeling van het autoverkeer over de omliggende straten mogelijk.

Check Also

Illegaal vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is

Lansingerland - De jaarwisseling staat voor de deur. Goed of slecht weer, er zal weer een hoop vuurwerk de lucht ingaan. We spraken met burgemeester Pieter van de Stadt en zijn senior adviseur veiligheid Patrick Kolijn over de maatregelen die worden genomen om alles zo rustig mogelijk te laten verlopen. En, wees alert op de verwoestende gevolgen van illegaal vuurwerk.