zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » Lezersschrijven » Lansingerland ’t schip in met gemeentehuis van € 40 miljoen

Lansingerland ’t schip in met gemeentehuis van € 40 miljoen

Als inwoners van de voormalige 3B-gemeenten worden wij de laatste tijd via de regionale pers geconfronteerd met de tekortkomingen van het in augustus 2012 opgeleverde en in gebruik genomen prestigieuze, nieuwe onderkomen van de gemeente aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek. Vanaf de oplevering bestaan klachten over tocht en waterintreding bij de gevels van het kantoorgebouw. De aannemer is failliet zodat de kosten van de herstelwerkzaamheden voor rekening van de gemeente komen. Bovendien zijn er nog tal van noodzakelijke verbeteringen.
Tijdens mijn loopbaan ben ik enkele keren nauw betrokken geweest bij de bouw van een nieuw gemeentehuis. Vanaf het programma van eisen tot de oplevering een omvangrijk en ingewikkeld proces. Dat geldt zeker voor het gebouw van Lansingerland. Een gedegen en deskundige projectstructuur en -begeleiding, ook in financiële zin, is een eerste vereiste.
Ik lees de stukken en luister vooral naar de beraadslagingen in de vergaderingen van de Commissie Algemeen Bestuur en de gemeenteraad van 30 maart jl. en ik verbaas mij. Het is vooral opvallend dat veel aandacht uitgaat naar een nieuwe liftvoorziening voor gehandicapten, maar dat geen woord wordt besteed aan de tekortkomingen van de begeleiders van de bouw en vooral geen woord over de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur als opdrachtgever en eindverantwoordelijke. De kosten van herstel en aanpassingen komen terecht bij de inwoners van Lansingerland. Natuurlijk gaat het hier om een hoofdpijndossier, maar falend beleid – want zo moeten we het geheel toch wel noemen – dat 2,3 miljoen euro kost, valt toch niet uit te leggen aan inwoners van één van de duurste gemeenten van Nederland met hoge lokale belastingen.

Marijn van Iwaarden
oud-gemeentesecretaris van Bleiswijk

Check Also

Bedankt!

Ik had al lang naar het 10-jarig bestaan van Kunstbreak toegewerkt, samen met cursisten en …