zondag 22 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Eddy Neeleman over gelden voor gevelherstel
Eddy Neeleman wil graag alles weten.

Eddy Neeleman over gelden voor gevelherstel

Lansingerland – Het lekt en het tocht in het kantoorgebouw van het gemeentehuis. De oorzaak is houtrot in de liggende stelbalken van de aluminium kozijnen. Dat komt door ernstige bouwfouten die buiten het bestek om zijn gemaakt. Er is snelle reparatie vereist en dat gaat heel wat kosten, al gauw zo’n € 1,5 tot € 2 miljoen. Het college van b. en w. heeft er inmiddels met terugwerkende kracht budget voor gereserveerd binnen de begroting van 2015. Eddy Neeleman van de eenmansfractie Neeleman heeft het college vragen gesteld. Wij hadden een gesprek met hem.

Freek J. Zijlstra

Je kunt van Eddy Neeleman niet zeggen dat het herstel van de gevel hem onberoerd laat. De dag voordat ambtenaren tijdens een openbare presentatie de details van de problematiek prijsgaven, diende Neeleman al schriftelijke raadsvragen in over het budget. Omdat de aannemer failliet is gegaan in 2015 en naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Lansingerland zelf voor de kosten van het herstel of gehele vervanging van de gevel mag opdraaien, werd er alvast een voorziening begroot.
‘Wat is het bedrag dat bij de notaris is achtergehouden?’ vroeg Neeleman aan het college van b. en w.. Op 4 mei antwoordde het college dat er geen bedrag bij de notaris is achtergehouden. ‘Wellicht wordt het restant krediet voor de nieuwbouw van het gemeentehuis bedoeld, waar nog een bedrag van € 510.580,- beschikbaar is,’ is de suggestie. Daarna probeerde Neeleman nog een paar keer antwoord te krijgen op de betrokkenheid van een notaris en het wegzetten van gelden, maar elke keer antwoordde het college ontkennend op zijn vragen. Ook de suggestie dat het college op de hoogte zou zijn dat de bouwer failliet zou gaan, is niet correct, aldus het college op die vraag van Neeleman. Op de vraag of het college bereid is geheimhouding van stukken op te heffen voor bespreking van de Kadernota antwoordde het college instemmend, omdat men niet langer in overleg is met de aannemer over de herstelopties.

Er is geld weggezet
Uit de ‘eindrapportage nieuwbouw gemeentehuis’ dd. 26 juni 2013, die nu dus openbaar is, blijkt dat de gemeente hoge kosten voor herstelwerkzaamheden verwachtte. Men schreef: ‘Er bestaat een risico dat VBK tussentijds failliet gaat. De gemeente heeft een deelbetaling van het meer- en minderwerk achtergehouden en bij een notaris ondergebracht. Op deze wijze is een deel van dit risico afgedekt.’ Men sloot af met de zin ‘In het restant krediet is € 200.000,- geraamd t.b.v. aanpassingen aan gebouw’ (en geen € 2 miljoen zoals het Algemeen Dagblad in een artikel over dit onderwerp een paar keer vermeldt).

Maar het is misschien meer
Waar komt die € 510.580,- nu ineens vandaan? Dat totaalbedrag werd in de presentatie helemaal niet genoemd. Eddy Neeleman: “Dat bedrag zegt mij ook helemaal niets. Het college verwees in het schriftelijk antwoord naar vier memo’s, waarin de raad in 2015 en 2016 nader werd geïnformeerd, maar daar komt dit bedrag ook nergens voor.”

Broekzak – vestzak financiering
Maakt het uit waar het geld voor reparatie of vervanging vandaan komt? Die bouwfouten zijn nu eenmaal gemaakt en er moet hersteld of vervangen worden. Neeleman: “Wat mij betreft maakt het een groot verschil of er geld gebruikt wordt dat stiekem achtergehouden is of dat het door reservering van een voorziening gefinancierd wordt, met een begroot bedrag dat nog eens tien keer hoger is. Hier gaan structureel dingen fout. Dat moet opgehelderd worden. Achter die gevel zitten ambtenaren die een controlerende functie hebben. Als bij plaatsing van 459 kozijnen iets fout gaat, moet iemand dat gemerkt hebben. Blijkbaar had men er al niet veel vertrouwen in getuige het memo van juni 2013,” zegt Neeleman. “De burger moet ervan uit kunnen gaan dat het bij de bouw van zo’n duur project goed zat met de uitvoering en de controle ervan. Ik heb als raadslid tot nu toe onvoldoende kunnen controleren omdat de omvang van het probleem stil werd gehouden. Het is nu tijd voor transparantie,” aldus Eddy Neeleman.

Check Also

Michiel Muis stopt als fractieleider D66

Lansingerland - Michiel Muis stopt als fractievoorzitter van D66 Lansingerland. Hij blijft wel in de gemeenteraad actief.