zondag 22 juli 2018 | week 29
Home » Algemeen » Financiën Lansingerland zijn op orde
Het doet wethouder Albert Abee deugd dat de concept jaarrekening positieve resultaten laat zien.

Financiën Lansingerland zijn op orde

Wethouder Abee presenteert de jaarrekening 2015

Lansingerland – In 2015 berichtten wij u uitgebreid over de begroting van Lansingerland. Er is hard gewerkt en op eigen kracht is de gemeente uit het financiële dal geklommen. De jaarrekening 2015 is nu de definitieve bevestiging dat de financiële huishouding op orde is. Donderdag 28 april was er al een korte persconferentie. De Heraut sprak met verantwoordelijk wethouder Albert Abee op maandag 2 mei in zijn werkkamer over de cijfers.

Mark Jans

De jaarrekening 2015 is de definitieve financiële afsluiting van het boekjaar 2015. Hoewel in concept, de gemeenteraad moet immers nog goedkeuring geven alvorens de accountant de handtekening zet, zal daar naar verwachting geen wijziging meer in komen. Alle inspanningen werden al eerder beloond door onder het preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland uit te komen. Tot 31 december 2015 moest Lansingerland vanwege de verslechterde financiële huishouding voor elke begrotingswijziging toestemming vragen aan de provincie.

Spaarpot

Over geheel 2015 schrijft Lansingerland 5,5 miljoen euro bij aan de algemene reserve, ofwel de ‘spaarpot’ van de gemeente. En dat is in lijn met de begroting. Naar verwachting zal de spaarpot groeien met 19,9 miljoen euro in 2016. De ingezette veranderingen om tot financieel herstel te komen worden verzilverd. Het zit Lansingerland dankzij een oplevende economie ook mee; er zijn in Lansingerland 451 koopwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn er 55 starterswoningen, 30 zorgeenheden en 29 zorgwoningen gerealiseerd. Lansingerland profiteert daarnaast ook van de huidige lage rentestand; de rente voor het lenen van geld is, zoals wij ook als inwoners weten in onze eigen huishouding, op dit moment gunstig.

De spaarpot van de gemeente voorziet erin om financiële tegenvallers en onvoorziene kosten op eigen kracht op te kunnen vangen. In deze jaarrekening is daarvoor al een buffer aangelegd. Maar ook wordt vooruitgekeken naar de toekomst en voorziet de buffer deels ook voor tegenvallers in 2016.

Tegenvaller

Het huidige gemeentehuis blijkt de nodige constructiefouten te hebben. Er waren destijds voor- en tegenstanders van het huidige onderkomen van de gemeente. Helaas naar nu blijkt zijn tijdens de bouw van het gemeentehuis fouten gemaakt. Er is forse houtrot geconstateerd op alle plaatsen waarin de met metaal verzonken glasgevels zijn geplaatst. Renovatie is noodzakelijk, maar de aannemer is failliet. De geschatte kosten bedragen circa 1,5 miljoen euro. Lansingerland heeft daarom een claim van 1,5 miljoen euro neergelegd bij de curator. Het kan nog wel even duren voor de gemeente dat bedrag terugkrijgt. Daarbij is het onzeker of Lansingerland dat bedrag nog geheel of deels terugkrijgt.

Abee daarover: “Voor de zekerheid hebben wij met deze kennis een reservering van die kosten in de jaarrekening opgenomen”. Vervolgens stelt de wethouder: “De inwoners hoeven zich geen zorgen te maken, het zal geen invloed hebben op de gemeentelijke belastingdruk”.

Concept jaarrekening?

Een jaarrekening is toch pas een jaarrekening als deze definitief is? Wethouder Abee: “Geen zorgen want alle gemeenten in Nederland kunnen op dit moment nog geen goedgekeurde jaarrekening aanbieden. Dat heeft enerzijds te maken met administratieve achterstanden bij de Sociale Verzekeringsbank waarover iedere gemeente in zijn jaarverslag ook een opgave van doet. Anderzijds dient de gemeenteraad in te stemmen. De handtekening kan pas na goedkeuring door de raad worden gezet.”

Alvorens de gemeenteraad de jaarrekening vaststelt, wordt deze eerst besproken in de commissie Algemeen Bestuur op 11 mei. Tijdens deze vergadering kunnen nog wijzigingen worden voorgesteld. Vervolgens staat behandeling door de gemeenteraad op 30 juni gepland.

Tevreden wethouder?

Abee: “Tevreden is niet het juiste woord om de jaarrekening als zodanig te bestempelen. Er ligt een realistische en transparante jaarrekening die de ingezette ombuigingen weerspiegelen en positieve resultaten laten zien”. Met een bescheiden glimlach voegt hij toe: “Het doet mij wel deugd dat deze jaarrekening dat ook laat zien”.

 

 

 

Check Also

Verkooppunten boek Simone van der Spek

Lansingerland – Vorige week schreven we in deze krant over het eerste eigen boek van …