zondag 18 november 2018 | week 46
Home » Nieuws » Toch geen woningbouw op grond met sportbestemming: Voltooiing fase twee van sportpark Het Hoge Land veilig gesteld

Toch geen woningbouw op grond met sportbestemming: Voltooiing fase twee van sportpark Het Hoge Land veilig gesteld

Berkel en Rodenrijs – Voor de realisatie van fase twee van het sportpark Het Hoge Land zal alsnog een investering worden opgenomen in de meerjarenbegroting. De afbouw van het sportpark in de komende drie jaar lijkt daarmee zeker gesteld.Aldus een voorstel van het college dat in de vergadering van de commissie Dienstverlening op 7 november aan de orde kwam.

Met betrekking tot de zogenaamde Achmea grond, de grond die volgens het bestemmingsplan binnen de contouren van het sportpark ligt maar waaraan een woningbouwbestemming leek te zullen worden gegeven, meldde het college dat die toch zijn sportbestemming kan blijven houden. Of die ook daadwerkelijk en volgens voorstel van het bestuur van De Verenigde Hogelanders (VHL) gaat worden ingevuld is een zaak voor de nieuwe gemeente Lansingerland.

Voldoening
Namens de VHL sprak inspreker Koot zijn voldoening uit over de nu in het verschiet liggende verdere ontwikkeling van het sportpark. Hij bepleitte de spoedige bouw van nieuwe kleedkamers. Het gebrek hieraan is nu reeds een knelpunt en wellicht voor 2007 een onhoudbare situatie.
Opname van de investeringen in de meerjarenbegroting is, aldus het voorstel, mogelijk geworden doordat de inkomsten uit bouwleges de verwachte groei vertonen. In het fonds Sociaal zal daardoor voldoende ruimte ontstaan. In totaal zal over 2007, 2008 en 2009 ten behoeve van grond, (kunststof)velden, kleedkamers en civieltechnische kosten een bedrag van ruim 4,5 miljoen worden geïnvesteerd.
De leden van de commissie toonden zich voldaan maar hadden wel vragen over de planning. Wethouder Vermeulen reageerde daarop met de mededeling dat er voor dit jaar geen middelen meer zijn, maar dat de eerste investeringen in 2007 zullen kunnen worden gedaan. Een taak dus voor Lansingerland waar hij bij de overdracht van zaken aan zijn opvolger in de nieuwe gemeente ruim aandacht aan zal geven. Realisatie van nieuwe kleedkamers zag hij in verband met de beschikbare middelen niet eerder mogelijk dan in 2008. Dit tenzij het investeringsschema daartoe alsnog de ruimte zou bieden. Ook hier zal in de nieuwe gemeente over moeten worden beslist.

Geen afspraken over grond
Voor wat betreft de zogenaamde Achmea grond blijven alle opties open, ook dus die van verdere uitbreiding van het sportpark. Besluitvorming daarover wordt eveneens een zaak van de nieuwe raad. Er zijn over die grond, in tegenstelling tot wat onlangs nog het geval leek, geen definitieve afspraken gemaakt met Achmea en er wordt met hen onderhandeld over een grondruil waardoor dit gebied eigendom van de gemeente kan worden.
De commissie stemde in met een brief van het college aan de VHL waarin de voorstellen aan de raad worden toegelicht. Die voorstellen zullen in de volgende raadsvergadering op de agenda komen.

Gerrit Kool

Check Also

TOGB maakt einde aan ongeslagen status RKDEO

Nootdorp - Zes wedstrijden en achttien punten. TOGB was gewaarschuwd voor tegenstander RKDEO uit Nootdorp. Een kick start van de Berkelse formatie met twee doelpunten die voor de schoonheidsprijs in aanmerking kwamen, stonden aan de basis van de dik verdiende overwinning voor de ploeg van TOGB-trainer Ronald Ermes, 0-2. Hij gaf na afloop een pluim aan zijn spelers. "Ze hebben het strijdplan goed uitgevoerd."