vrijdag 19 januari 2018 | week 03
Home » tweetpost (page 59)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Eerste stap naar nieuwe impuls bedrijventerreinen Lansingerland

Lansingerland - Een vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen motie van de VVD met als doel de bedrijvenparken in onze gemeente aantrekkelijker te maken voor nieuwkomers, heeft eind maart een vervolg gekregen. Tijdens een netwerkbijeenkomst van ondernemers en raadsleden werden ideeën opgehaald. Nu is het college van b. en w. aan zet om op basis van die ideeën een voorstel aan de raad te presenteren voor de optimale benutting van de bedrijventerreinen. De informatie wordt ook gebruikt bij de eind dit jaar vast te stellen nieuwe economische visie.

Lees meer

Lansingerland - Petra Verhoef had namens haar PvdA-fractie dit bespreekpunt bij commissie Samenleving van donderdag 6 april laten agenderen. Het rapport van de Rekenkamer en de sindsdien verschenen krantenartikelen gaven voldoende aanleiding om de andere fracties en wethouder Ankie van Tatenhove hierover hun mening te laten geven.

Lees meer

De Paardestal kan eind april weer terug naar de Noordeindseweg

Berkel en Rodenrijs - Op dit moment wordt er met man en macht aan gewerkt om De Paardestal onder de r.k. kerk aan de Noordeindseweg weer in ere te herstellen. Er moest vorig jaar plaats worden gemaakt om de restauratie van de kerk te kunnen realiseren, maar nu dat grote werk achter de rug is kan De Paardestal weer terugkeren.

Lees meer

‘De Tuin van Rembrandt’ krijgt vorm

Bleiswijk - Aan de Rembrandtlaan op de plek waar nu nog de Melanchthon Business School (voorheen De Kring) is gevestigd zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Aannemer Batenburg gaat er 34 appartementen bouwen. Het project krijgt de naam ‘De Tuin van Rembrandt’.

Lees meer

Laurens De Oudelandse Hof gaat mogelijkheden verder uitbouwen

Berkel en Rodenrijs - Nu de druk een beetje van de ketel is kunnen ook voor Laurens De Oudelandse Hof de mogelijkheden worden uitgebouwd. Het woonzorgcentrum aan de Oudelandselaan wil nog meer een onderdeel van de buurt worden en een thuis voor velen. ‘Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen’ staat daarbij centraal.

Lees meer