woensdag 23 mei 2018 | week 21
Home » tweetpost (page 43)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA Lansingerland/regio – Er is nog steeds geen nieuwe regering en het eindadvies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ligt al weer even op de plank. Het duurt lang en daarom heeft de BRR het advies over het door de staatssecretaris te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport alvast aangeboden aan het ministerie van …

Lees meer

Vergroting van de fietsveiligheid

Lansingerland - Tijdens de beeldvormingsavond voor raadsleden werd op dinsdag 26 september jl. voor de derde keer dit jaar informatie verstrekt aan commissie Ruimte over de fietsveiligheid in onze woonomgeving. Er is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven over een fietspad in plaats van het Berkelsdijkje en het aanbrengen van verlichting over het gehele Landscheidingspad. Deze avond lag de nadruk op de bespreking van onveilige situaties in heel Lansingerland en de aanpak van rotondes in het bijzonder.

Lees meer

Lezing Jan Troost over de invulling van een inclusieve samenleving

Berkel en Rodenrijs - Het onderwerp “de vaststelling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” lijkt een ver van ons bed show. Beseffen wij genoeg dat dit ons allen aangaat en dat het iedereen kan overkomen een beperking te krijgen? Jan Troost wil ons graag meenemen in dit verdrag als directeur van adviesbureau Inclusie Verenigt. Hij spreekt op uitnodiging van de Adviesraad Sociaal Domein op 9 oktober in zalencentrum Rehoboth te Berkel en Rodenrijs.

Lees meer

Presentatie van Broodfonds bij de bakker

De Oostlanddag biedt ook dit jaar de deelnemers weer tijdens het middagprogramma de keuze uit een vijftal bedrijfsbezoeken. Een daarvan is een bezoek aan het bedrijf van Bakker Ammerlaan te Bleiswijk. Een bakkerij waar voor vele tientallen winkels in de wijde regio wordt gebakken. De organisatie van dit bezoek ligt in handen van NOOVA.

Lees meer

Duurzame innovatie in de garage van de toekomst

Wil het Oostland z’n positie versterken dan moet het bedrijfsleven inzetten op innovatie. Voor Ondernemend Lansingerland wordt de Oostlanddag een bij uitstek geschikte gelegenheid om daar in een workshop en een bedrijfsbezoek alle aandacht op te vestigen. Met een inspirerende middag waarbij ondernemers mee kunnen denken over de toekomstvisie (The Next Level) van het Oostland.

Lees meer

Zwembad De Windas haakt weer aan bij Winter Challenge

Lansingerland - In navolging van voorgaande jaren zal ook dit jaar in de nacht van 28 op 29 oktober de Wintertijd Challenge worden georganiseerd in zwembad De Windas. In de nacht dat de klok wordt teruggezet van zomer- naar wintertijd. Ook ditmaal gaat de opbrengst naar de Stichting Spieren voor Spieren. Elise van de Griend (6) is voor Lansingerland de ambassadeur van Spieren voor Spieren.

Lees meer